Re: red-carpet

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-13 01:12:33

2001-03-13T00:48:40+0100, Christian Rose ->
> Hej, här kommer en ny översättning. Det är Red Carpet, Ximians nya
> översättningsverktyg (http://www.ximian.com/apps/redcarpet.php3). De har
> dock såvitt jag vet av okänd anledning inte brytt sig om att ta med
> uppdateringar hittills, så jag får hoppas att de ändrar sig.

> #: redcarpet/gui-init.c:114
> #, c-format
> msgid ""
> "Could not find '%s'.\n"
> "Please make sure Red Carpet was installed correctly."
> msgstr ""
> "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
> "Var vänlig och försäkra dig om att Red Carpet installerats korrekt."

please -> var vänlig har vi ju diskuterat, och bestämt (i alla fall en
del) att vi inte ska översätta. Speciellt här tycker jag det är onödigt.

> #: redcarpet.glade.h:23 redcarpet.glade.h:75
> msgid "Pause"
> msgstr "Paus"

Är det ett verb? "Pausa" i så fall. I alla fall om det hör ihop med "Resume".

> #: redcarpet.glade.h:29
> msgid "Executive Summary"
> msgstr "Kortfattad sammanfattning"

Måste man ha "kortfattad" med?

> #: redcarpet.glade.h:31
> msgid "Installed Software"
> msgstr "Installerad programvara"

eller "Installerade program"

> #: redcarpet.glade.h:32
> msgid "Available Software"
> msgstr "Tillgänglig programvara"

"Tillgängliga program"?

> #: redcarpet.glade.h:51
> msgid "Enable caching of downloaded data"
> msgstr "Använd cachning av hämtad data"

Eller förklara vad som händer på nåt sätt kanske?

> #: redcarpet.glade.h:59
> msgid "Show prettier (and more descriptive) package names instead of the actual package names."
> msgstr ""
> "Visa trevligare (och mer beskrivande) paketnamn istället för de verkliga "
> "paketnamnen."

Eller "riktiga" i stället för "verkliga".

> #: redcarpet.glade.h:69
> msgid "Ximian Red Carpet - Please Wait"
> msgstr "Ximian Red Carpet - Var vänlig vänta"

Här kanske det är befogat med "Var vänlig".

> #: redcarpet.glade.h:76
> msgid "Ximian Red Carpet - Verification"
> msgstr "Ximian Red Carpet - Verifikation"

Eller "Verifiering".

Hoppas de tar in översättningen nu!

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.