Re: control-center igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-12 15:09:47

Martin Norbäck wrote:
> Nu har jag slitit som ett djur med strängarna i control-center så vi ska
> få 100% på gnome-statusen igen.
> 
> Resultatet kan man se på
> 
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/i18n/
> 
> där finns en podiff och hela po-filen.
> 
> Kommentarer tas emot tacksamt, jag vet att den är stor dock :)
> 
>     n.

Jag hann bara med att titta på podiffen...

En generell kommentar: Du använder "som ska användas" på många ställen.
Det gjorde jag också tidigare; sedan blev jag övertalad här att använda
formuleringen "att använda."
Bara något att tänka på, vi ska kanske komma överens om vad vi ska
använda/vad att använda.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Attraction.desktop.in.h:12
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Blitspin.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Bouboule.desktop.in.h:13
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Bsod.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Bubbles.desktop.in.h:8
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Coral.desktop.in.h:5
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Crystal.desktop.in.h:13
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Cynosure.desktop.in.h:9
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Decayscreen.desktop.in.h:5
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Discrete.desktop.in.h:9
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Drift.desktop.in.h:11
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Epicycle.desktop.in.h:3
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Fadeplot.desktop.in.h:13
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Goop.desktop.in.h:8
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Greynetic.desktop.in.h:3
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Halo.desktop.in.h:16
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Helix.desktop.in.h:3
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Hypercube.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Jigsaw.desktop.in.h:2
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Kaleidescope.desktop.in.h:5
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Lmorph.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Moire.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Munch.desktop.in.h:5
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Pedal.desktop.in.h:6
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Starfish.desktop.in.h:8
 msgid "Delay"
G msgstr "Spela upp"
N msgstr "Paus"

"Fördröjning" är kanske bättre?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Blitspin.desktop.in.h:7
 msgid "Delay2"
G msgstr "Spela upp"
N msgstr "Paus2"

Isf här också.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Bsod.desktop.in.h:4
 msgid "Change the delay."
G msgstr "Ändra pausen i cykler"
N msgstr "Ändra pausen."

Här också isf.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Attraction.desktop.in.h:24
 msgid "Radius"
G msgstr ""
N msgstr "Omkrets"
 
Inte "radie"?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Bubbles.desktop.in.h:5
 msgid "Bubbles sprays tiny bubbles which grow until they go pop."
G msgstr ""
N msgstr "Bubblor blåser små bobblor som växer tills de går sönder."

"Bobblor" är väl kanske lite väl dialektalt? =)


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Compass.desktop.in.h:2
 msgid "Display a spinning compass "
G msgstr ""
N msgstr "Visar en snurrande kompass"

Mja, originalet är ju "Visa en..."


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Cynosure.desktop.in.h:22
 msgid ""
 "Stephen Linhart, Ozymandias Desiderata, Jamie Zawinski, Īđåâîä: Äčë˙í
"
 "Īāëāķįîâ <didopalauzov@uk2.net>"
G msgstr ""
N msgstr "Stephen Linhart, Ozymandias Desiderata och Jamie Zawinski"

Öh?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Deco.desktop.in.h:2
 msgid "Cycle through colors."
G msgstr ""
N msgstr "Snurra igenom färgerna."

Kanske "växla"?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Deco.desktop.in.h:4
 msgid "Deco draws tacky 70s basement wall panelling."
G msgstr ""
N msgstr "Deco ritar smaklös 70-talsväggpanel."

Jag skulle nog skrivit om för att undvika den korrekta men förvisso udda
sammanskrivningen: "Deco ritar en smaklös väggpanel från sjuttiotalet"
"Deco ritar en smaklös väggpanel av sjuttiotalstyp"

Man brukar skriva ut årtionden på svenska, och jag tycker att
bestämningen "en" ger bättre flyt på svenska också.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Deco.desktop.in.h:6
 msgid "Draw tacky 70s basement wall panelling."
G msgstr ""
N msgstr "Rita smaklös 70-talsväggpanel."

Isf här också.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Deco.desktop.in.h:12
 msgid "color-cycle"
G msgstr "Färg"
N msgstr "färgcykla"

Hmm, använder man "cykla" på det här sättet i svenskan?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Deco.desktop.in.h:13
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Spiral.desktop.in.h:23
 msgid "delay"
G msgstr "Spela upp"
N msgstr "paus"

"fördröjning" kanske?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Demon.desktop.in.h:1
 msgid ""
 "A cellular automata that starts with a random field, and organizes it
into "
 "stripes and spirals."
 msgstr ""
N "En cellulär automat som startar med ett slumpmässigt fält, och ordnar
det "
N "till ränder och spiralet."

spiraleR


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Drift.desktop.in.h:5
 msgid "Change whether fractals should grow."
G msgstr ""
N msgstr "Ändra huruvida fraktalrna ska växa."

fraktalErna


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Drift.desktop.in.h:14
 msgid "Drift draws drifting recursive fractal cosmic flames."
G msgstr ""
N msgstr "Drift ritar drivande rekursiva fraktala kosmiska lågor."

 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Drift.desktop.in.h:15
 msgid "Drifting recursive fractal cosmic flames."
G msgstr ""
N msgstr "Drivande rekursiva fraktala kosmiska lågor."

Det här blir väldigt konstigt på svenska. Jag tror man måste sätta in
kommatecken eller skriva om det på något annat sätt.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Flag.desktop.in.h:9
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Flame.desktop.in.h:9
 msgid "Delay between switches."
G msgstr ""
N msgstr "Paus mellan byten."

Fördröjning?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Galaxy.desktop.in.h:1
 msgid "Galaxy"
G msgstr "Spela upp"
N msgstr "Galax upp"

Varför inte bara "Galax"?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Ifs.desktop.in.h:6
 msgid "Draws spinning, colliding, iterated-function-system images."
 msgstr ""
N "Ritar snurrande och kolliderande ifs (iterated function
system)-bilder."

Jag skulle skrivit ihop "ifs-bilder" och kanske lämnat en förklaring typ
"(ifs=iterated function system)" direkt efter.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Julia.desktop.in.h:13
 msgid "Julia"
G msgstr ""
N msgstr "Juli"

"Julia" väl?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Lmorph.desktop.in.h:24
 msgid ""
 "Sverre H. Huseby <sverrehu@online.no> & Glenn T. Lines
<gtl@si.sintef.no>"
 msgstr ""
N "Sverre H. Huseby <sverrehu@online.no> och Glenn T. Lines
<gtl@si.sintef.no>"

Finns det en anledning till att Sverre har dubbla blanksteg i sitt namn?
Annars skulle jag nog ha plockat bort dem i översättningen.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Maze.desktop.in.h:3
 msgid "Color of a skipped path"
G msgstr "Färg 1"
N msgstr "Färg på en skippad väg"
 
Finns "skippad" på svenska? Annars skulle jag nog sagt "Färg på en väg
som hoppats över".


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Maze.desktop.in.h:7
 msgid "Controls whether or not a 'bridge' will appear over the logo."
G msgstr ""
N msgstr "Avgör om en det ska finnas en bro över logon."

"logotypen" är nog bättre svenska.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Maze.desktop.in.h:20
 msgid "Put a bridge over the logo?"
G msgstr ""
N msgstr "Bro över logon?"

Samma här.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Pedal.desktop.in.h:8
 msgid "Fadedelay"
G msgstr "Spela upp"
N msgstr "Försvinntid"

"Tid för försvinnande" kanske låter bättre?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Qix.desktop.in.h:1
 msgid "Bounce colored lines around a window."
G msgstr ""
N msgstr "Studsa färgade linjer runt i ett fönster."

Kanske "Studsa runt färgade linjer i ett fönster."?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Qix.desktop.in.h:7
 msgid "Draw solid Qix."
G msgstr ""
N msgstr "Rita solid Qix."

Hmm, jag kommer inte ihåg, men använder vi inte något annat istället för
"solid"? "Helfylld" eller bara "fylld" t.ex.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Qix.desktop.in.h:14
 msgid ""
 "Qix bounces a series of line segments around its window. This is
truly the "
 "swiss army chainsaw of qix programs."
 msgstr ""
N "Qix studsar ett antal linjer runt i fönstret. Detta är verkligen den
"
N "schweiziska armemotorsågen bland Qix-program."

"studsar runt" isf om du ändrade enligt tidigare.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Qix.desktop.in.h:17
 msgid "Set random motion for the Qix."
G msgstr ""
N msgstr "Ange slumpmässig rörelse för Qixen."

"Qix:en" skulle jag ha skrivit... Vad är det för något förresten?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Qix.desktop.in.h:27
 msgid "Width of segment:"
G msgstr "Antal myror:"
N msgstr "Segmentsbredd:"

"Bredd på segment" tycker jag låter bättre.


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Shadebobs.desktop.in.h:2
 msgid "Shadebobs"
G msgstr ""
N msgstr "Skuggbobbor"

Heh.. :-)


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Sierpinski.desktop.in.h:7
 msgid "Desmond Daignault"
G msgstr ""
N msgstr "Desmond Daignault"

Måste det vara ett extra blanksteg här?


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Sierpinski.desktop.in.h:15
 msgid "The sierpinski program draws Sierpinski triangle fractals."
G msgstr ""
N msgstr "Sierpinksiprogrammet ritar Sierpinskitriangelfraktaler."

SierpinSKiprogrammet


 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Vines.desktop.in.h:8
 msgid ""
 "The vines program is yet another geometric pattern generator, this
one's "
 "claim to fame being a pseudo-fractal looking vine like pattern that
creates "
 "nifty whirls and loops."
 msgstr ""
N "Vin är ännu ett program som genererar geometriska mönster. Det här
skapar "
N "pseudofraktala vinliknande mönster som gör fräcka snurrar och
loopar."
 
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Vines.desktop.in.h:10
 msgid "Vines"
G msgstr "Visa"
N msgstr "Vin"

Hmm, är "vin" en bra översättning av "vines"?

 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Xroger.desktop.in.h:5
 msgid ""
 "The xroger program displays a replacement for the X logo with a
more "
 "accurate Look and Feel."
 msgstr ""
N "Programmet xroger visar en ersättning för X-logon med en bättre
känsla."
 
 #:
capplets/screensaver-properties/screensaver-desktops/Xroger.desktop.in.h:6
 msgid "The xroger program displays a replacement for the X logo."
G msgstr ""
N msgstr "Programmet xroger visar en ersättning för X-logon."

"logotypen"


Gött jobbat norpan!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.