Re: kärnkomponent

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-06 14:46:30

Tack! Jag ändrar.


ChristianDennis Bjorklund wrote:
> Jag kollade snabbt på
> 
> http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus-quick-reference-sv.html
> 
> och undrar över ordet kärnkomponent i första stycket. Är det inte bättre
> med huvudkomponent? Kärnkomponent låter som en direktöversättning som inte
> är "riktig" svenska.
> 
> --
> /Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.