File descriptor

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-03-04 21:42:43

Hej!

Hittade det inte i ordlistan, så jag undrar vad rekommenderad
översättning av "file descriptor" är?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.