Re: Nautilus, del 5 av flera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-28 00:10:08

Göran Uddeborg wrote:
> > Anledningen till att jag inte gjorde det var att jag var tveksam till
> > kolon i filnamn. Det funkar ju, men är bökigt från kommandoraden.
> 
> Är det?  I vilket skal då?  Det fungerar väl som vilket tecken som
> helst.  I substitutioner har det specialbetydelse i vissa fall, men i
> allmänhet är det väl inget speciellt.

I de flesta skal kräver det ett escapetecken. Men jag har helt ändrat
åsikt (det är ju trots allt ett grafiskt gränssnitt det handlar om) och
nu är det kolon som gäller.

En annan sak här. Jag har tänkt på "Crux-Teal". Det är namnet på ett
tema i Nautilus. Jag är tveksam till om jag verkligen ska översätta det
till "Crux-blågrön". Fast, å andra sidan, jag har ju översatt
"Crux-Eggplant" till "Crux-aubergine", så.... jag vill gärna höra vad
folk tycker.
Man kan ju betrakta "Crux" som själva huvudnamnet på temat och sen det
andra i namnet som namnet på varianter på det huvudtemat (vilket det är)
och som kan översättas. Eller så kan man tycka att hela alltet inte ska
översättas (det står ju trots allt att det är blågrönt i beskrivningen
av temat precis nedanför, så det är kanske onödigt att ändra i själva
namnet på temat).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.