Re: allmän fråga

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-26 23:53:20

"Jan D." wrote:
> > Okej, i senare versioner av po-toys än den jag hade fanns det två ganska
> > snarlika skript:
> >
> > po-normalize.sh
> > po-update.sh
> >
> > Båda uppdaterar en översättning med de översättningar som finns i en
> > minnesfil. Jag tror skillnaden är att den första "normaliserar", dvs
> > ersätter översättningar med den översättning som finns i po-filen om
> > msgid:en stämmer överens, och den andra bara använder översättningen
> > från minnesfilen om det inte redan finns en översättning för det msgid:t
> > i översättningsfilen.
> 
> Gör de någon form av fuzzy jämförelse, typ msgmerge?

Jadå. De använder msgmerge på diverse konstifika sätt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.