Re: allmän fråga

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-26 16:08:10

Veronica Loell wrote:
> Hur fungerar detta ifall man skulle ha alternatia vversdttningar fvr samma strdng?

Okej, i senare versioner av po-toys än den jag hade fanns det två ganska
snarlika skript:

po-normalize.sh
po-update.sh

Båda uppdaterar en översättning med de översättningar som finns i en
minnesfil. Jag tror skillnaden är att den första "normaliserar", dvs
ersätter översättningar med den översättning som finns i po-filen om
msgid:en stämmer överens, och den andra bara använder översättningen
från minnesfilen om det inte redan finns en översättning för det msgid:t
i översättningsfilen.


> Och fler dn tve sprek?

Här är jag inte riktigt med på vad du menar. Po-formatet är gjort för
att innehålla översättningar för *ett* språk. Minnesdatabasen använder
po-format. Alltså får du ha flera databaser om du vill använda skripten
för flera språk.

Man kan ju naturligtvis generera flera databaser för olika språk från
samma källa (en källfil, eller en huvudordlista med engelska termer).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.