Re: SMB shares

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-26 01:02:43

Göran Uddeborg wrote:
> > "Resurser", har jag för mig.
> 
> Jaså, inte "delade mappar" som Martin Norbäck sade?  Jag vet inte
> själv.  (Jag frågade ju.)
> 
> Det låter ju i och för sig som om "resurser" avsåg både filsystem och
> skrivare, medan jag trodde att "shares" avsåg bara filsystem.
> Åtminstone tolkade jag paketbeskrivningstexten så.

Jag skulle översatt "SMB shares" med "SMB-utdelningar".

Jag tycker inte att du ska titta så mycket på vad som används i Windows.
Som norpan redan påpekat är "SMB shares" inte ens windowsspråk, eftersom
alla utdelningar där implicit är SMB.
"Shares" är vanligt i UNIX-sammanhang och jag trodde åtminstone att
"Utdelningar" var en etablerad översättning; "NFS-utdelning",
"SMB-utdelning" etc. Iaf är "utdelning" det jag har använt tidigare.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.