Re: allmän fråga

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-24 23:21:49

Veronica Loell wrote:
> Har ni samlat negon databas med vversdttningar negonstans?

Nja, databas och databas; vi har en del små ordlistor som vi använder.
Du kan hitta länkar till de flesta på Görans sida;
http://www.uddeborg.pp.se/sv/ .

Här är "snabblänkar" till det jag brukar kolla i och rätta mig efter:
Datatermgruppen:
	http://www.nada.kth.se/dataterm/
Svenska GNOME-översättarnas ordlista:
	http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml
Svenska grenen av Translation Projects ordlista:			
	http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ordlista

Sen har jag själv en databas med översatta meddelandesträngar som jag
ofta använder som utgångsounkt för nya översättningar:

http://www.menthos.com/po/gnome/memory.sv.po (3,6 MB)


> Om inte, skulle det finnas intresse fvr en sedan? Jag skulle kunna tdnka mig att
> administrera den. Ni kan vdl skicka in esikter angeende detta?

Inom GNOME finns det planer på att skapa en stor övergripande
översättningsordlista för alla språk. Bland annat Sun hjälper till med
detta. Du kan hitta ett första utkast till den på
http://cvs.gnome.org/lxr/source/gnome-i18n/glossary/ i form av ett
Gnumeric-kalkylark (ja, önskemål har framförts om ett annat format, och
att separera det i en lista för varje språk).

Jag tror att den ordlistan kan användas av många olika projekt i
framtiden. Vill du kommentera den ordlistan är det nog bäst att du
anmäler dig till gnome-i18n@gnome.org-listan, eftersom det är där den
diskuteras (http://lists.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.