Re: nautilus: Sidorad eller sidopanel?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-21 17:24:19

Tjena Kenneth!


Kenneth Rohde Christiansen wrote:
> > Menu Bar   Menyrad
> > Toolbar        Verktygsrad
> > Location Bar Platsrad
> > Sidebar        Sidorad
> > Main panel  Huvudpanel
> 
> De danske er, Menulinje, værktøjslinje, adresselinje, sidepanel,
> hovedpanel

Okej, då får det heta Adressrad och Sidopanel på svenska då också.
Tack även till Veronica!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.