Re: nautilus, del 1 av flera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-18 07:36:40

Göran Uddeborg wrote:
> > #: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:3
> > msgid ""
> > "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
> > "look like Nautilus Views"
> > msgstr ""
> > "Fabrik för objekt som låter vanliga Bonobo-kontroller eller Inbyggbara se ut "
> > "som Nautilus-vyer"
> 
> Det är "Bonobo-inbyggbara" som avses antar jag. Så då borde det väl
> stå "... eller -inyggbara se ..." istället.

Jag tror jag böjer mig för rhults vilja och låter Controls respektive
Embeddables vara oöversatt. Meningen blir:
"Fabrik för objekt som låter vanliga Bonobo Controls eller Embeddables
se ut "
"som Nautilus-vyer"


> > #: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:4
> > msgid "Nautilus component adapter factory"
> > msgstr "Nautilus-komponentadapterfabriken"
> 
> Du vill verkligen ha bestämd form överallt. Varför här? Varför inte
> 
>  Nautilus komponentadapterfabrik

Se nedan.


> > #: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:860
> > msgid "Up to Table of Contents"
> > msgstr "Upp till Innehållsförteckningen"
> 
> Inget versalt "i" i "innehållsförteckningen på svenska, tycker jag.

Nej... Tack!


> > #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:1
> > msgid "Generic Image Viewer"
> > msgstr "Generisk bildvisare"
> >
> > #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:2
> > msgid "Generic image control factory"
> > msgstr "Generisk bildkontrollfabrik"
> 
> "Generell" eller "allmän" är kanske vanligare svenska ord.

Ja... ändrar till "generell".


> > #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:4
> > msgid "Nautilus Image Viewer"
> > msgstr "Nautilus-bildvisaren"
> >
> > #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:5
> > msgid "Nautilus Image viewer factory"
> > msgstr "Nautilus-bilvisarfabriken"
> 
> Här skulle jag också tycka det vore enklare med obestämd form. På det
> sättet slipper man också bindestrecket, det blir genitivform av
> Nautilus istället. (Som ser likadan ut eftersom ordet redan slutar på
> "s".)

Mycket bra poäng. Jag ändrar överallt till genitivform. Tack!
(det saknades förresten ett "d" i "bildvisarfabrik", vilket jag
upptäckte nu)


> > #: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:189
> > msgid "You have tried to kill the Content Loser"
> > msgstr "Du försökte döda innehållsförloraren"
> 
> Vad är en "Content Loser"/"innehållsförlorare" för något? Har du
> någon aning?

Ja. Det är en specialkomponent som enbart används i felsökningssyfte.
Den är skriven med avsikt att göra fel och krascha komponenter. Syftet
är att testa att Nautilus i övrigt är stabilt och opåverkat även om en
enskild programkomponent dör.
Det här är alltså något som aldrig kommer att användas av slutanvändare
vad jag kan se, så det kanske kan tyckas lite onödigt att det är
markerat för översättning. Men när jag en gång i tiden hade översatt det
och frågade utvecklarna vad det användes till hade jag ju redan översatt
det...


> > #: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:143
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s\n"
> > "\n"
> > "Loser sidebar."
> > msgstr ""
> > "%s\n"
> > "\n"
> > "Förlorar-sidoraden."
> 
> Det är två svenska ord, då behövs inget bindestreck.

Stämmer. Tack!


> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:333
> > msgid "Western"
> > msgstr "Västlig"
> 
> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:450
> > msgid "Western (IBM-850)"
> > msgstr "Västlig (IBM-850)"
> >
> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:451
> > msgid "Western (ISO-8859-1)"
> > msgstr "Västlig (ISO-8859-1)"
> >
> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:452
> > msgid "Western (ISO-8859-15)"
> > msgstr "Västlig (ISO-8859-15)"
> >
> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:453
> > msgid "Western (MacRoman)"
> > msgstr "Västlig (MacRoman)"
> >
> > #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:454
> > msgid "Western (Windows-1252)"
> > msgstr "Västlig (Windows-1252)"
> 
> I de här fallen menar man nog snarare "västerländsk".

Hoppsan... tack!


> > #: components/music/mpg123.c:29
> > msgid "Country"
> > msgstr "Country"
> 
> Inte "land" :-) (Apropå ditt brev härmodagen.)

Faktum är att de olika teckentabellerna blev markerade för översättning
i Nautilus bara några timmar innan jag tänkte skicka
nautilus-översättningen till sv@li.org, så jag körde en uppdatering av
nautilus mot översättningsminnet för att utnyttja översättningarna av
namn på teckentabeller som finns i Galeon.
I den processen blev ju naturligtvis "Country" automatiskt "Land" i
Nautilus, och en massa andra "roliga" grodor... Så jag hade lite sjå med
att städa bort dem.


> > #: components/music/mpg123.c:29
> > msgid "Dance"
> > msgstr "Dance"
> 
> Fast här kan man väl översätta? "Dansmusik" säger man ju, inte
> "dance-musik". Till skillnad mot "Country-musik" alltså.

Nja. Jag ser "Dance" mer som ett namn på en musikgenre. Hade det stått
"Dans" hade nog mina tankar gått åt dansband... jag tror jag låter det
vara "Dance"... eller?


> > #: components/music/mpg123.c:33
> > msgid "Alternative"
> > msgstr "Alternative"
> 
> Det där tycker jag också man brukar se översatt till
> "alternativmusik". Eller?

Det kan vara motiverat ja. Jag ändrar.


> > #: components/music/mpg123.c:39
> > msgid "Bass"
> > msgstr "Bass"
> 
> Är det motsatsen till treble/diskant? I så fall "Bas" på svenska.
> Eller finns det en slags musik som kallas "Bass music"?

I detta fallet är en musiktyp.
Självfallet en musiktyp som fokuserar mycket på låga basbrum... Jag var
en gång i tiden inne i HiFi-butiken i Göteborg (besök kan rekommenderas
om man vill studera en annan form av nördighet än i datorernas värld)
och i varje demorum med förstärkare/högtalaruppsättningar fanns travar
med cd-skivor med sådan musik. Antar att sådan musik ofta används i just
syftet kittla ryggmärg/vibrera sönder njurar i kombination med exklusiva
bashögtalare och förstärkare.

:-)

Vet inte om det ska översättas.


> > #: components/music/mpg123.c:47
> > msgid "Cabaret"
> > msgstr "Cabaret"
> 
> "Kabaret"?

Eller "kabaré", som det står i min ordbok. Jag ändrar.


> > #: components/music/mpg123.c:58
> > msgid "Sonata"
> > msgstr "Sonata"
> 
> "Sonat"?

Ja, ändrar. Tack!


> > #: components/music/mpg123.c:67
> > msgid "Christian Gangsta Rap"
> > msgstr "Kristen gangsta rap"
> 
> Tänk vilka musiksorter det finns som jag helt missat! :-)

Hoho... ;-D


> > #: components/music/mpg123.c:68
> > msgid "Heavy Metal"
> > msgstr "Heavy Metal"
> >
> > #: components/music/mpg123.c:68
> > msgid "Black Metal"
> > msgstr "Black Metal"
> 
> Ibland översätts de här uttrycken ordagrannt. Men det är nog
> vanligare med de engelska, det är det nog.

Ja, det tror jag också.


> > #: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:252
> > msgid "Vendor: "
> > msgstr "Återförsäljare: "
> 
> Eftersom det här handlar om RPM-paket, och det inte alls är säkert att
> det handlar om (åter)försäljning, är nog "leverantör" bättre.
> "Tillverkare" vore också tänkbart, men det kan kanske förväxlas med
> "Packager".

Ja, "leverantör" är helt klart bäst. Tack!
Är det det du använder i rpm också?Richard Hult wrote:
> Frågan är om man ska översätta Control och Embeddable överhuvudtaget
> här. Det avser ju widgettypen
> Bonobo:Control och Bonobo:Embeddable, vilka knappast är översatta i
> koden ;)
> 
> De små fina beskrivningarna som ligger i oaf-filerna är inte så mycket
> till för slutanvändare som för
> utvecklare, och det är nog bra om man då kan koppla control till control
> och embeddable till embeddable,
> istället för att behöva gissa sig till vad som avses.

Se ovan. Du har fått igenom ditt önskemål.


Ni ska ha tack, jag ser fram emot en fortsättning! :)
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.