Re: gdm2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-15 14:11:53

Martin Norbäck wrote:
> > Poängen är ju inte att man ska lista alfabetet så att användaren kan
> > träna på det eller undra varför inte w är med, utan att man ska se hur
> > bokstäverna ser ut med en viss font. Varför inte låta w vara med då, det
> > används ju trots allt i en massa ord och namn. Speciellt om man ska
> > skriva något på engelska :)
> 
> Jag tycker man ska visa alla bokstäverna i typsnittet om det inte är
> hela Unicode. Åtmistone kan man ju kosta på sig att visa de som ingår i
> ISO 8859-1 (det är bara 191 stycken, varav 2 är mellanrum)

Det får väl inte plats i typsnittsväljaren?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.