Re: gdm2

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-02-15 11:37:47

2001-02-15T11:24:30+0100, peter karlsson ->
> Martin Norbäck:
> 
> > Inget att bråka om kanske, men strängen är ju till för en
> > förhandsgranskning av ett typsnitt,
> 
> Är det inte då man skall använda något i stil med "The quick brown fox..."?

"flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor qxz" har jag sett.

> > Watt och clown är två ord som jag direkt kommer på.
> 
> Tja, det första är ett namn, och det andra är ett lånord. Det är på samma
> sätt som med norska, bokstäverna c och x anses inte som norska bokstäver,
> men de förekommer i vissa lånord (även om s och ks är vanligare).

Det första är förvisso ett namn, men också en enhet. Att enhetens namn
härstammar ur en persons namn spelar ingen roll.

Watt (effekt) är lika mycket ett ord som meter (längd).

> Men W ingår mycket riktigt inte i det svenska alfabetet, det anses som en
> variant av V. På samma sätt som É, som finns i svenska ord, inte är en
> bokstav, utan en variatn av E.

Man behöver inte skriva accent på versalt E, men visst är det som du
säger. V och W samsorteras och uttalas likadant på svenska.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.