Re: nautilus

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-13 00:08:19

Dennis Bjorklund wrote:
> Jag har inte kollat på den engelska orginaltexten men:
> 
>   -c, --check       Utför en samling höghastighetssjälvkontroller.
> 
> tycker jag borde vara
> 
>   -c, --check       Utför ett antal snabba självkontroller.
> 
> Det ser bara tungt ut med det tidigare.

Originaltexten är
#: src/nautilus-main.c:143
msgid "Perform a quick set of self-check tests."

Du har rätt. Jag ändrar. Tack ska du ha!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.