Re: printconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-11 22:28:47

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/printconf-gui:28
> > msgid "\"The Trees! The Trees!\"  -Thoreau"
> > msgstr "\"The Trees! The Trees!\"  -Thoreau"
> 
> Vad för slags text är detta?  Det skall inte översättas till "Träden!
> Träden!"?

Om du vill det, så... =)

Vad det är för något har jag inte den blekaste aning om. Kanske ett
vackert citat för att uppmana varsamhet med antalet utskrifter? :-)


> > #: src/printconf-gui:241
> > #, c-format
> > msgid "%s queue on local device %s"
> > msgstr "%s kö på lokala enheten %s"
> >
> > #: src/printconf-gui:243
> > #, c-format
> > msgid "%s lpd queue %s@%s"
> > msgstr "%s lpd-kö %s@%s"
> >
> > #: src/printconf-gui:245
> > #, c-format
> > msgid "%s SMB queue on share %s"
> > msgstr "%s SMB-kö på utdelningen %s"
> >
> > #: src/printconf-gui:247
> > #, c-format
> > msgid "%s Novell queue %s on server %s"
> > msgstr "%s Novell-kö %s på servern %s"
> >
> > #: src/printconf-gui:249
> > #, c-format
> > msgid "%s JetDirect queue %s:%s"
> > msgstr "%s JetDirect-kö %s:%s"
> >
> > #: src/printconf-gui:251
> > #, c-format
> > msgid "%s unknown queue type %s"
> > msgstr "%s okänd kötyp %s"
> 
> Vet du vad första %s blir i dessa fall?

Vet ej.


> > #: src/printconf-gui:1045
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "A print queue is already using \"%s\" as a name.\n"
> > "Rename it first."
> > msgstr ""
> > "En utskriftskö kör redan med \"%s\" som namn.\n"
> > "Byt namn på den först."
> 
> Heller "använder redan" än "kör redan med".

Bra förslag. Tack ska du ha!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/printconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.