Re: Ordet "bitmap"

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-02-10 16:25:45

2001-02-09T22:58:35+0100, =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= ->
> Det handlade om olika slags typsnittsformat, vektortypsnitt kontra
> "bitmappstypsnitt".

I så fall föreslår jag orden vektor- och punkttypsnitt. Altenativt kan
man slänga in ett -baserade i.

Om man vill, kan man i stället prata om skalbara och icke skalbara
typsnitt, så är det kanske lättare att förstå.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.