Re: printconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-09 17:51:02

Gudmund Areskoug wrote:
> Hej,
> 
> jag flög över den som hastigast:
> 
> #: src/printconf-gui:746
> msgid "You must select a printer."
> msgstr "Du måste markera en skrivare."
> 
> #: src/printconf-gui:751
> msgid "You must select a driver."
> msgstr "Du måste markera en drivrutin."
> 
> Välja istället för markera? Mer allmänt, och säger
> bättre vad det är frågan om.
> 
> #: src/printconf-gui:897 src/printconf-gui:913
> msgid "You must select a printer queue to edit."
> msgstr "Du måste markera en skrivarkö att
> redigera."
> 
> Dito. Osv. Om det inte är en förklarande uppmaning
> när man nyss kommit in i den dialogen, fast då
> borde man väl säga "Markera den skrivarkö du vill
> redigera" istället?
> 
> MVH,
> Gudmund

Ändrat
Tack!

Stressad Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.