Re: Ordet "bitmap"

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-02-09 10:55:17

2001-02-08T23:04:22+0100, =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= ->
> Jag hittade inte "bitmap" i någon av ordlistorna.  Hur skall man
> översätta det, tro?

Om det nu är en bild, vad är det för fel på att säga bild?
Om det inte är en bild, utan en bitkarta, får man väl säga det i så fall.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.