Re: Uppdaterad ggv

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-16 23:45:30

Richard Hult wrote:
> Detjag menade var att man oftare säger att ett rör är avbrutet är brutet. I
> alla fall där jag bor :) Men det är ju bara en detalj.

Där jag bor säger man att ett rör är "brötet". Fin dialekt =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.