Re: initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-16 01:09:21

Göran Uddeborg wrote:
> > * "rawdevices" har jag översatt med "råenheter". Synpunkter?
> 
> Jag skulle NOG skrivit isär till "råa enheter".

Okej, jag ska NOG ändra! =)


> > #: ../rc.d/init.d/functions:324
> > msgid "PASSED"
> > msgstr "LYCKADES"
> >
> > #: ../rc.d/init.d/functions:313
> > msgid "FAILED"
> > msgstr "MISSLYCKADES"
> 
> Det fungerar att byta längden på de här texterna?  I den version som
> kom med F2 så är inte lokaliseringen gjort ännu, så det framgår inte
> av den.

Jag vet inte om det fungerar. Man kan ju hoppas. Men vi kan ju hålla
utkik över om det fungerar... eller?


> > #: ../rc.d/init.d/rawdevices:34 ../rc.d/init.d/rawdevices:41
> > msgid "   you'll have to upgrade your util-linux package\n"
> > msgstr "   du måste uppgradera ditt util-linux-paket\n"
> 
> Det här är fortsättningen på "Om komandot "raw" ..." så ordföljden
> skall vara "måste du ...".

Javisst, falköga!


> > msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
> > msgstr "Stänger av IPv4-paketvidarebefordran: "
> 
> Det blev tungt.  Vad sägs om "... vidarebefodran av IPv4-paket:"?

Visst. Tack för förslaget! Applicerar det med ytterligare ett "r" dock.


> > #: ../rc.d/init.d/network:147 ../rc.d/init.d/network:154
> > #, c-format
> > msgid "Bringing up device %s: "
> > msgstr "Tar enheten %s i drift: "
> 
> Du gillade inte denna.
> 
> "Sätter igång enhet %s: " kanske?  Eller helt enkelt "Startar enhet %s: "?

Ja, får nog bli så. "Sätter igång" tycker jag verkar bäst; "Startar..."
skulle bli oskiljaktigt med översättningarna för "Starting ...".

Tusen tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.