Re: gnome-media

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-10 21:33:52

Christian Rose wrote:
> > > > msgid "random"
> > > > msgstr "slump"
> > > >
> > > > antar att det har att göra med i vilken ordning låtarna ska spelas upp?
> > > > Låter isåfall inte "slumpmässig" bättre?
> > >
> > > Jovisst. Ändrar. Tack.
> >
> > Jag tycker fortfarande att "blanda" är bättre, det talar bättre om
> > vilken sorts slump det är frågan om.
> 
> "Blanda" associerar jag till någon taskig radiojingel där de gör reklam
> för att just den radiostationen har det mest blandade musikutbudet. Det
> syftar inte på att de spelar låtarna mer slumpmässigt än andra stationer
> utan på att de blandar musikstilarna bättre. Så "blanda" ser jag som
> något som har med musikstilar att göra, inte nödvändigtvis någon
> ordning, där slumpen är inblandad. Heh.
> 
> Fast det kanske är bara jag som ser det så. Jag såg just nu att jag
> faktiskt använt "Blanda" i XMMS. Så det får väl bli så.

Jag insåg nu efter att jag gjort lite annat orelaterat varför jag använt
"blanda" i XMMS -- originalet är där "shuffle". Och som översättning på
"shuffle" är "blanda" onekligen svårslagbart. Frågan är om det är lika
bra här då det gäller "random". Jag tror inte jag ändrar översättningen
ändå, men norpan, du kan ju framföra ett önskemål till författaren av
gtcd om att använda "shuffle" istället för "random" om det är liktydigt
i sammanhanget (vilket jag tror det är).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.