Ny authconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-30 05:02:26

Hej!

Ny revision av authconfig. Förutom lite småändringar och något enstaka
nytt meddelande har jag ändrat alla översättningar av "enable" som
tidigare var "aktivera" och "deaktivera" till "använd" resp. "använd
inte" på inrådan från andra (bla norpan och rhult). "Använd" är också
den översättning av "enable" som används i GNOME. Kommentarer mottages
förstås gärna.

Same procedure as every year, James, så först har vi en diff och sedan
hela rasket. Och nyårshelgen vore inte perfekt utan hela rasket även på
världsvida väven; http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.