Re: Ny rpm

From: Jan Djärv (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-29 20:02:39

Christian Rose wrote:

> "Programmet kan inte fortsätta på grund av att katalogen /var/lib/nisse
> inte är skrivbar"
> "Applikationen är oförmögen att fortsätta då katalog /var/lib/nisse ej
> har skrivrättighet".

Dessa två meningar betyder inte ens samma sak.  I den första säger man att användaren inte
kan skriva till /var/lib/nisse, i den andra att /var/lib/nisse inte har skrivrättighet
(vad nu det betyder, i regel har bara användare skrivrättighet).

> Frågan är, finns det någon nackdel att använda ett annat alternativ som
> kanske är nog så bra och samtidigt uppskattas av fler?

I rena tycke och smakfrågor anser jag att den som gör översättningen får bestämma.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.