Re: "rockin'"

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 18:03:06

Göran Uddeborg wrote:

>> Rockar säger ju många idag (speciellt yngra förvisso), vilket väl bör
>> vara en rakare översättning (även om det oftast används som
>> verb-adjektiv vilket kan ge vissa meningsbyggnadssvårigheter).. :)
> 
> Hmmm, används uttrycket "rockande" också?  Eller är det bara
> grundformen "rockar" som utgör nutida slang?

Nja, "rockande" är nog ganska ovanligt. Formuleringen "som rockar" är 
nog mer vanligt. "Det här är ett spel som rockar".


> (Sedan vore det förstås kanske bra om vi gamlingar OCKSÅ förstod
> meddelandet.  Apropå diskussionen om fikonspråk och otydliga
> meddelanden.)

Man kan väl följa originalets stil här?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.