Re: Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-28 13:00:54

> > Det här är ju löjligt. Så fort jag hittar på ett exempel formulerar
> > du ett undantag som täcker just det exemplet.
> 
> Nej, det är inte löjligt. Det är ditt påhittande av exempel hela tiden 
> som ska bekräfta din teori hela tiden som är löjligt. Du försöker påstå 
> att eftersom det finns undantag till regeln så är regeln helt godtycklig 
> och kan frångås lite när man känner för det. Så fungerar det inte.

Det är du som påstår att det är undantag jag exemplifierar. Jag
hävdar att det är fråga om två olika konstruktioner, och ger exempel
på när den andra kan användas.

Vi har ju redan sett att samma ord kan användas på båda sätten.

 Buss 312 är tio minuter sen.

är ett kort och koncist meddelande av "högtalarkaraktär". Det passar
även när man talar om paket i enradsmeddelanden från rpm. Går man
däremot till en informationsdisk säger de kanske annorlunda.

 Bussen 312 är tyvärr försenad cirka tio minuter idag.

En mening som passar när man inte har samma önskan att hålla
meddelandet kort och koncist. Det passar i andra sammanhang när man
talar om paket. Ställer man en fråga till någon utan att förklara
sammanhanget så är det säkert det fallet man tänker på först. I
specs.po använder jag också självklart den konstruktionen; där skriver
jag ju hela stycken.

(Som jag sagt tidigare är det uppenbarligen fler villkor som spelar
in. Hur mycket betoning det ligger på ordet i obestämd form är en.)

> >  Finansminister Ringholm sågs på buss 600 på väg i riktning söderut
> >  ätande pizza Capricciosa.
> > 
> > Nu får du hitta på två nya undantag som gör att man kan skriva
> > "riktning" och "pizza" i obestämd form.
> > 
> > (Nej det är inte ett autentiskt citat den här gången. :-)
> 
> Nej, och det märks. De två första undantagen har vi redan diskuterat. 
> Det tredje är ett påhittat exempel som jag aldrig har hört *någon* 
> använda. "Jag åt en Cappriciosa-pizza" eller helt enkelt "Jag åt en 
> Cappriciosa".

Jaså, nu existerar inte mina exempel längre. Om du beställer på en
restaurang, skulle du då inte kunna säga "Jag vill ha pizza
Capricciosa"? (pasta Carbonara/spagetti Bolognese/biff Rydberg, eller
vad du nu föredrar). Så skulle jag då sagt, och i det fallet kan jag
lätt hitta folk som säger likadant.

> 	Finansminister Ringholm sågs på buss 600 på väg i riktning
> 	söderut ätandes en Capricciosa-pizza.

Du har glömt att berätta varför det är ok med "riktning" i obestämd
form.

> > Jag hävdar att det inte alls har med vilka slags ord som är
> > inblandade att göra, utan sammanhanget.
> 
> Det har att göra med vilka ord det är. Varför använder man det annars 
> ibland i vissa sammanhang, men aldrig i andra?

Därför att det är olika slags konstruktioner.

> > Jag hävdar
> > att det är olika meningskonstruktioner styrda av olika sammanhang.
> 
> Även om det skulle vara det, hur i katten får du ihop det att det här 
> med att utelämna bestämd form skulle vara en generell regel, som gäller 
> när som helst och helt godtyckligt?

Den är inte godtycklig. Men lika lite som jag kan redogöra för den
grammatiska teorin för andra slags formuleringar jag använder, kan jag
det i det här fallet.

> Vad folk använder i dagligt tal är "Jag har inte installerat paketet 
> glibc-devel" eller helt enkelt "Jag har inte installerat glibc-devel".

Visst. Det är specs.po-fallet som motsvarar "dagligt tal". Men
meddelandet från rpm är "högtalarmeddelandefallet" enligt ovan.

> Det har ingen betydelse för exemplet. För mig kan du vara den ende jag 
> känner som känner till vädret i Göteborg. Jag frågar alltså dig om något 
> du känner till. Språktekniskt är det ingen skillnad mot om jag frågar 
> dig någonting annat som du känner till, exempelvis din skostorlek, vad 
> du åt till frukost, eller vad du tänker på.

Jo det gör det. Exemplet var

 fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>

Det kan utläsas antingen så att det är "paket <paketfil>" som man
frågar eller att man frågar OM det paketet. Alltså

 fråga (oinstallerat) paket <paketfil> om (oinstallerat) paket <paketfil>

Det är inte självklart om det är första eller andra ledet som är
utelämnat.

> > Men det kanske är bättre så ändå.
> 
> Ja.

Ok då, jag stryker "om".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.