Re: Entity Relationship Diagram

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2000-12-12 09:08:23

On Mon, 11 Dec 2000, Göran Uddeborg wrote:

> Vad heter det på svenska?

På en kurs på chalmers där jag är med och undervisar så kallar vi det
Sak-Samband diagram. Men det är inget officiellt begrepp. Dessutom så
använder vi lika ofta den engelska beteckningen.

-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.