"Endian"

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-25 18:23:31

Hej!

Finns det någon bra svensk översättning av "endian" och "endianess"
(som i "small endian[ess]" och "big endian[ess")?

Den enda översättning jag kan komma på ha hört är den skämtsamma
"små/stora indianer", men den kan man ju inte skriva i seriösa
sammanhang...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.