case sensitive

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2000-11-22 20:29:25

Jag fortsätter att skicka mina små förfrågningar.

Finns det någon standardöversättning för "case sensitive"?

Jag har sett t.ex. "Skilj STORA/små" eller liknande saker.

I mitt fall så vill jag översätta en combo-box med följande alternativ:

Exact match (case sensitive)
Exact match (case unsensitive)
Glob (case sensitive)
Glob (case unsensitive)
Regular expression (case sensitive)
Regular expression (case unsensitive)

Det känns fel att t.ex. översätta

Regular expression (case unsensitive)

till

Reguljära uttryck (skilj inte på gemener och VERSALER)

Det blir så långt. Så förslag mottages gärna.

-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.