Re: gcc, ordlista, och annat kul

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-20 11:33:15

> > > applied           - applicerad
> >
> > "Använd" kanske låter naturligare i många sammanhang.
> 
> Men inte om man tänker på funktioner applicerade på dess argument.

Nej, då blir det konstigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.