Re: gcc, ordlista, och annat kul

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-19 12:28:14

Dennis Bjorklund:

> offset      -

"index" kan vara en lämplig översättning ibland.

> overflow     -

spill (översättningen först sedd i assemblerprogrammeringsböcker från
mitten av 1980-talet)

> underflow     -

underspill.

> lvalue      - lvalue (vvärde, men ingen kommer att fatta det)

l-värde förekom som beteckning när jag gick kompilatorkurs på MdH.

> conditional    -

villkorlig / villkorsuttryck

> qualifiers    -

"kvalificerare" har jag sett.

> friend      -

vänfunktion/vänmetod/vänklass.

> repository    -

Den där har jag försökt hitta en bra översättning ("CVS repository"),
men misslyckats

> cross-reference  -

korsreferens

> working directory -

arbetskatalog

> padding      -

utfyllning

> packed      -

packad

> * promoted -> konverterad är inte helt rätt men jag hittar inget bättre.

autokonverterad, kanske?

> * Citattecken: Vad skall man göra med alla `ord'. Det är inte givet
> att man bara skall byta det till "ord". "" har en mening i C. `' har
> inte det.

Vi skriver ju med " på svenska, så det bör användas, även om det finns
viss risk för tvetydighet.

> * {}: måsvingar, krullparenteser, eller vad?

Krullparenteser (om man kallar [] för klamrar)
Klamrar (om man kallar [] för hakparenteser)

> Sedan finns det sådana där goa strängar att översätta som:

> "ISO C++ forbids %sing an enum"

"ISO C++ förbjuder %s-konvertering av enum"

(%s är sannolikt ett typnamn)

> > ISO C forbids braced-groups within expressions
> #

"ISO C förbjuder {}-grupper i uttryck"

> > %s of read-only location
> #

Vad blir %s här?

"%s av skrivskyddad minnescell"

> > pointer type mismatch in conditional expression
> #

"pekartypfel i villkorsuttryck"

> > no prototype, and parameter address used; cannot be inline
> #

"ingen prototyp, och parameteradress använd; kan ej läggas inline"?

> > packed attribute causes inefficient alignment
> #

"\"packed\"-attributet orsakar ineffektiv minnesjustering"

> > instruction scheduling not supported on this target machine
> #

"instruktionsschedulering stöds inte på denna målmaskin"
"instruktionsschemaläggning stöds inte på denna målmaskin"

"schedulering" förekom flitigt på MdH, men jag föredrar personligen
schemaläggning

> > this target machine does not have delayed branches
> #

"denna målmaskin har inte fördröjda hopp"

("delayed branch" är ett sätt för att effektvisera hoppinstruktioner i
 mikroprocessorer med "pipeline"-arkitektur, sannolikt finns det en
 flagga för att [de]aktivera det hos gcc, och om man försöker göra det
 för en processor som inte stöder det får man detta felmeddelande)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.