Re: evreka

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-16 22:49:46

> Och jag kollade i de MS-ordlistor jag har tillgängliga, och hittade mer än 100
> förekomster av child (både för
> fönster, processer, menyer och annat)

Du blandar ju ihop olika saker!  "Child menu" skulle jag kunna tänka
mig att kalla undermeny.  Men när det gäller processer, där det ju
handlar just om hur de är SKAPADE (gäller t.ex. inte menyer och
fönster), så har jag aldrig hört något annat än barnprocess, aldrig
underordnad process.

Jag vet inget om Windowsvärlden.  Du hävdar att underordnad process
används där.  Flera andra här på listan har ifrågasatt det, och ingen
har stött ditt påstående.  Men även om det är sant, så känner jag mig
allt mera övertygad om att det inte bara är i min omgivning man säger
barnprocess, utan att det gäller alla Unix/Linux-användare.  Det ÄR
etablerat i den gruppen.  Och om jag skall välja att översätta för dem
som faktiskt använder systemet jag översätter, ELLER för de som KANSKE
kommer att göra det, så väljer jag den förra gruppen.  Förvånar det
dig?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.