Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-11-16 22:51:49

Anders Bohman:
> Men, de flesta som använder UNIX (eller Linux) i dag använder Linux
> på engelska. Och då är vi tillbaka vid min tidigare synpunkt, att om
> man bara ska översätta för dem - varför översätta?

Därför att vi VILL ha systemet på svenska.  Det är ju ungefär som om
någon för 20 år sedan sagt "ingen idag använder fönstersystem, så
varför skall vi skapa sådana".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.