Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-16 13:06:46

Anders Bohman wrote:

> >Du missförstod nog vad jag menade. Jag menade att detta är den
> >terminologi som verkligen används på fackspråk. Att någon lärare kallade
> >det "råtta" i stället för "mus" skulle jag fästa lika liten vikt vid som
> >om en politiker kallade "Internet" för "spindelväven".
> Fast på det fackspråk som används i översatta program i översatta OS (t.ex.
> Windows) är det överordnad process som används. Det är väl knappast första
> gången det man lär sig när man pluggar inte stämmer överens med hur
> "verkligheten" ser ut.

Ja, självklart, så måste det vara. Alla personer på högskolor runt om i 
Sverige och alla datatekniker och dataloger som utexaminerats de senaste 
tjugo åren måste ha fel, det måste vara nissen som kom på att mynta 
"underordnade processer" i Windows som hade rätt. Du menar alltså på 
fullt allvar att det omöjligt kan vara fel i Windows, och att alla andra 
har fel?


> >Det jag försökte poängtera var att detta är den terminologi som används
> >både i litteratur och av de personer som arbetar med detta, och att det
> >därför är hyfsat olämpligt att hitta på någon annan översättning, när
> >det redan finns en etablerad i sammanhanget.
> Och överordnad/underordnad är etablerat.

I Windows kanske. Ingen här på listan har sett det någon annanstans, och 
framför allt inte användas av de som borde veta vad det heter.


> >> >> Själv tycker jag att det blir mer lättförstått, och inte heller så
> >> tvetydigt som
> >> >> barnprocess/föräldraprocess.
> >> >På vilket sätt är det tvetydigt?
> >> Barnprocess - barn till vadå?
> >
> >Ett barn är alltid barn till sin förälder, det vill säga det väsen som
> >en gång skapade processen i fråga. Det kan väl inte missförstås?
> Jo.

Mycket bra och uttömmande svar. Jag förstår precis din motivering. Eller 
vänta, var fanns den?


> >> Underordnad process = underordnad process till en överordnad process.
> >Men vad är en "överordnad process"? Detta om något kan missförstås. Är
> >en "överordnad process" en process som har högre prioritet? Jag tycker
> >att det är extremt mycket större risk för att missförstå detta.
> >
> >Det är också därför man använder föräldraskapsterminologin i första
> >hand, nämligen för att göra klart att det handlar om en beskrivning
> >efter hur processerna skapades och inte någon annan hierarkisk ordning.
> Egentligen är underordnad/överordnad och barn-/föräldraprocess lika bra
> beskrivningar (även fast jag personligen tycker att barnprocess lätt)
> kan missförstås - men, överordnad/underordnad är de mest använda i
> översatt programvara.

Du har nämnt att det används i Windows, ja. Var används det någon 
annanstans?
Och du menar fortfarande på fullt allvar att "barnprocess" kan 
missförstås, men "underordnad process" kan det inte?
Hur är det då med prioriteringar? "Underordnad process" hade jag 
faktiskt tolkat som en process prioriterad lägre än någon annan, inte 
som en beskrivning av hur processen skapades. Det om något är ett 
(befogat) missförstånd som heter duga.> >Konsollprogram är den stavning vi använder i GNOME i alla fall (se
> >http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vad bygger du
> >din tes om att det inte stavas så på? Jag hittar ingen rekommendation
> >för "console" hos Dataterm. Vi använder stavningen "konsoll" eftersom
> >det ordet inte har något som helst sammanhang med "konsol"
> >(framskjutande stöd för bokhylla), och att det är den svenska stavning
> >som använts tidigare i datorsammanhang.
> Nej, den stavning som används är konsol.

Konsol är ett helt annat ord.


> Konsoll är ett ord som tillkommitav någon outgrundlig anledning. Det finns inte ens något som tyder på att
> det är ett svenskt ord - det finns inte en enda form av det i SAOL. (Och
> ja, jag vet att inte alla ord i datorsvängen finns med i SAOL.)

Nej, just det.


> >Jag tror du missförstår mig när jag pratar om det som används. Jag
> >pratar om de _översättningar_ som används, i dagligt tal _och_ skrift,
> >av användare, inte oöversatta låneord.
> Och det är precis samma sak som jag pratar om - d v s vad som används i
> dagligt tal, och vad som står i program i översatta OS.

Av någon konstig anledning väljer du dock hela tiden att bortse från det 
första och blint följa det andra. Hade det stått "hoppjerka" som 
översättning av "katalog" i Windows, hade du då följt det?


> >För att ta ett exempel så pratar jag om att använda "brandvägg" i
> >stället för "brandmur", eftersom det är översättningen "brandvägg" som
> >används av de flesta användare.
> >Jag pratar inte om att använda "firewall" rakt av, även om det finns en
> >del användare som använder detta. "Firewall" är ingen översättning.
> Ledsen, men jag förstår inte riktigt resonemanget.

Du anklagade mig för att jag skulle vara motsträvig till svenska 
översättningar och att jag skulle vara förtjust i oöversatta engelska 
låneord i stället, de som används av många i dagligt tal. Det här var 
för att förklara min position. Jag är inte alls motståndare till 
översättningar (konstigt vore det annars), däremot fäster jag vikt vid 
de översättningar folk använder i all sorts kommunikation (tal och 
skrift), inte vad någon enskild översättare, hög på kaffe och cigaretter 
inför en deadline, fick för sig klockan tre på natten i sin kammare den 
fjärde februari 1990 att översätta "child process" till, någonting som 
du verkar tolka som det elfte budordet.

 
> >Jag hoppas att det gav en lite klarare bild av att när jag pratar om det
> >som används så är det de översättningar som används som jag pratar om,
> >inte nödvändigtvis det som folk använder bara i tal.
> Och det är precis samma som jag talar om. Skillnaden är att jag talar
> om både vad som används i dagligt tal, och vad som används i översatta
> OS.

Men du verkar hela tiden glömma bort den första biten av detta.


> >Så jag tycker fortfarande att det är värt att huvudsakligen satsa på de
> >som använder Linux idag, och inte de som kan tänkas komma använda Linux.
> >För de som använder det idag kanske inte gillar anpassningarna för
> >presumptiva användare och de presumptiva användarna är just presumptiva
> >användare som kanske ändå inte väljer att titta på Linux.
> Men, de flesta som använder UNIX (eller Linux) i dag använder Linux
> på engelska. Och då är vi tillbaka vid min tidigare synpunkt, att om
> man bara ska översätta för dem - varför översätta?

Det där är en mycket inskränkt syn. Jag kan tala om att tittar man på 
det med svenska ögon kan det se ut så, men inte om man tittar på hur det 
ser ut i Japan, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien osv. Användande av 
översatta program är otvivelaktigt mycket större i alla sådana länder.
En annan aspekt är att självklart översätter man inte för att 
majoriteten använder engelska. Man översätter för att det finns folk som 
gillar att ha det på svenska. De personerna finns också redan innan den 
första översättningen har gjorts, annars skulle översättningen inte ha 
gjorts. Ganska logiskt, tycker du inte?

Du får gärna förklara annars hur Microsoft kunde komma på något så dumt 
som att översätta DOS/Windows till svenska när alla vid den tidpunkten 
använde DOS/Windows på engelska? Kanske för att det fanns en efterfrågan 
av DOS/Windows på svenska? Hur kan du påstå att samma situation inte 
gäller här?


> >Det kan dock vara värt att tänka på att likhet med Windows inte är något
> >självändamål. Det är trevligt om det är så, men det går inte ut över
> >allt annat, och ibland får man acceptera att det finns olika
> >inriktningar. Precis som att Windows och Linux/UNIX skiljer mycket på
> >den tekniska sidan skiljer det en del i nyans i översättningar också -
> >UNIX har en hel bunke med termer som saknar motsvarighet i Windows eller
> >som används i något andra sammanhang och syften beroende på tekniska
> >skillnader, eller målgrupp för den delen.
> Och det enda jag har sagt är - varför krångla till det och uppfinna hjulet
> en gång till? Om det finns en vedertagen översättning i Windows eller 
> Mac OS, varför inte använda den?

Vi har redan konstaterat att den inte är bra, och att den inte används i 
något annat än Windows. Varför då kopiera en dålig översättning?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.