Re: discalmer

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-11-16 08:57:16

2000-11-16T08:26:19+0100, Dennis Bjorklund ->
> Detta är ett område som vi också borde ta tag i. ispell har ju funnits i
> många år. Men nyare program verkar snarare använda apsell som tydligen är
> bättre (på engelska åtminstående). Men det klarar ännu så länge inte
> svenska eller något annat än engelska öht ännu.. Även ordlistan till
> ispell är något begränsad.

Jag kan avslöja att det visst finns en svensk ordlista och fonemfil till
aspell.

http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/aspell/

> Vi borde sätta upp någon slags web-baserat system där folk (registrerade
> användare) kan lägga till ord och på så sätt bygga ut en riktigt bra och
> fri ordlista. Allra helst så skulle jag vilja se en ordbok med
> förklaraingar för orden och även en synonym-del. Allt sparat i lämpligt
> format så att man kan genrera data till olika program. T.ex. i ett XML
> dokument. Jag har haft planer på att sätta upp något sådant i flera år men
> det har som så mycket annat stannat vid planer. Men bra
> rättstavningsmöjligheter är något som jag saknar och vill ha i många
> program. Jag skriver ofta ord med omksatade bokstäver och andra små dumma
> fel som skulle försvinna med lite hjälp från datorn.

Se http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/sfo/
du är inte den första som har den idén. Danskarna har redan kommit
igång, se http://da.speling.org/

	n., levande länksamling

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.