gnome-applets

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-13 19:02:42

Hej... har försökt att fixa till och finputsa lite i den gamla
översättningen av gnome-applets... men kan nog finnas en hel del grodor
kvar. Säg gärna vad ni tycker. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-applets.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for the gnome-applets module.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-applets\n"
"POT-Creation-Date: 2000-11-13 15:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-11-13 18:38+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: another_clock/another_clock.c:258
msgid "Clock Settings"
msgstr "Inställningar för klocka"

#: another_clock/another_clock.c:267 asclock/dialogs.c:380
#: battery/properties.c:83 clockmail/properties.c:421
#: diskusage/properties.c:466 drivemount/properties.c:380
#: gnotes/properties.c:190 mini-commander/src/preferences.c:801
#: modemlights/properties.c:324 odometer/properties.c:293
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:434 slashapp/properties.c:337
#: sound-monitor/properties.c:426 tickastat/properties.c:424
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#. frame for colors
#: another_clock/another_clock.c:277 diskusage/properties.c:352
#: mini-commander/src/preferences.c:723 multiload/load-graph.c:587
#: multiload/load-graph.c:779
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: another_clock/another_clock.c:287
msgid "Clock color"
msgstr "Klockfärg"

#: another_clock/another_clock.c:301
msgid "Hour needle color"
msgstr "Timvisarens färg"

#: another_clock/another_clock.c:313
msgid "Minute needle color"
msgstr "Minutvisarens färg"

#: another_clock/another_clock.c:325
msgid "Second needle color"
msgstr "Sekundvisarens färg"

#. second needle visible?
#: another_clock/another_clock.c:341
msgid "Show seconds needle"
msgstr "Visa sekundvisaren"

#. languages which use font encodings that can't
#. * display spanish 'ñ' should use 'n' instead
#: another_clock/another_clock.c:365
msgid "Iñigo Serna <inigo@gaztelan.bi.ehu.es>"
msgstr "Iñigo Serna <inigo@gaztelan.bi.ehu.es>"

#: another_clock/another_clock.c:383
msgid "Another Clock Applet"
msgstr "Ytterligare ett klockpanelprogram"

#: another_clock/another_clock.c:385
msgid "(C) 1999 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1999 Free Software Foundation"

#: another_clock/another_clock.c:387
msgid "An analog clock similar to that in CDE panel."
msgstr "Analog klocka, liknande den i CDE-panelen."

#: another_clock/another_clock.c:725 asclock/asclock.c:615
#: battery/battery.c:951 charpick/charpick.c:588 clockmail/clockmail.c:327
#: diskusage/diskusage.c:1058 drivemount/drivemount.c:702 geyes/geyes.c:393
#: gkb-new/gkb.c:471 gnotes/gnotes_applet.c:192 gtik/gtik.c:1388
#: gweather/gweather-applet.c:194
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:398
#: modemlights/modemlights.c:1373 multiload/cpuload.c:95
#: multiload/loadavg.c:170 multiload/memload.c:98 multiload/netload.c:94
#: multiload/swapload.c:98 odometer/odo.c:661
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1006 slashapp/slashapp.c:77
#: sound-monitor/main.c:269 tickastat/main.c:345 webcontrol/webcontrol.c:364
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#: another_clock/another_clock.c:731 asclock/asclock.c:621
#: battery/battery.c:957 cdplayer/cdplayer.c:592 charpick/charpick.c:595
#: clockmail/clockmail.c:334 cpumemusage/cpumemusage.c:299
#: diskusage/diskusage.c:1081 drivemount/drivemount.c:708
#: fifteen/fifteen.c:378 geyes/geyes.c:399 gkb-new/gkb.c:494
#: gnotes/gnotes_applet.c:196 gweather/gweather-applet.c:199
#: jbc/jbc-applet.c:197 life/life.c:286
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:405 mixer/mixer.c:759
#: multiload/cpuload.c:108 multiload/loadavg.c:183 multiload/memload.c:111
#: multiload/netload.c:107 multiload/swapload.c:111 odometer/odo.c:664
#: quicklaunch/quicklaunch.c:516 screenshooter/screenshooter_applet.c:1012
#: sound-monitor/main.c:276 tickastat/main.c:351 webcontrol/webcontrol.c:371
#: whereami/whereami.c:236
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: another_clock/another_clock.c:735 asclock/asclock.c:626
#: battery/battery.c:962 cdplayer/cdplayer.c:599 charpick/charpick.c:601
#: clipboard/clipboard.c:339 clockmail/clockmail.c:339
#: cpumemusage/cpumemusage.c:305 diskusage/diskusage.c:1088
#: drivemount/drivemount.c:713 fifteen/fifteen.c:383 geyes/geyes.c:404
#: gkb-new/gkb.c:499 gnotes/gnotes_applet.c:199 gtik/gtik.c:1397
#: gweather/gweather-applet.c:204 jbc/jbc-applet.c:202 life/life.c:290
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:412 mixer/mixer.c:764
#: modemlights/modemlights.c:1386 multiload/cpuload.c:115
#: multiload/loadavg.c:190 multiload/memload.c:118 multiload/netload.c:114
#: multiload/swapload.c:118 odometer/odo.c:667 quicklaunch/quicklaunch.c:520
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1017 slashapp/slashapp.c:80
#: sound-monitor/main.c:281 tickastat/main.c:356 webcontrol/webcontrol.c:378
#: whereami/whereami.c:238
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: asclock/dialogs.c:26
msgid "ASClock"
msgstr "AS-klocka"

#: asclock/dialogs.c:28
msgid "(C) 1998 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#: asclock/dialogs.c:30
msgid "Who said NeXT is dead?"
msgstr "Vem sa att NeXT är dött?"

#: asclock/dialogs.c:164
msgid ""
"Since you are root, would you like to set the system's default timezone?"
msgstr "Eftersom du är root, vill du ställa in systemets standardtidszon?"

#: asclock/dialogs.c:166
msgid "My Title"
msgstr "Min titel"

#: asclock/dialogs.c:268
msgid "Continent/City"
msgstr "Kontinent/Stad"

#: asclock/dialogs.c:269
msgid "Clock Theme"
msgstr "Klocktema"

#: asclock/dialogs.c:301
msgid "ASClock Settings"
msgstr "AS-klockans inställningar"

#. show ampm toggle button
#: asclock/dialogs.c:333 clockmail/properties.c:310
msgid "Display time in 12 hour format (AM/PM)"
msgstr "Visa tid i 12-timmarsformat (AM/PM)"

#. show ampm toggle button
#: asclock/dialogs.c:341
msgid "Blinking elements in clock"
msgstr "Blinkande element på klockan"

#: asclock/dialogs.c:385
msgid "Timezone"
msgstr "Tidszon"

#: battery/battery.c:150
msgid "The battery is low."
msgstr "Batteriladdningen är låg."

#: battery/battery.c:165
msgid "The battery is fully charged."
msgstr "Batteriet är fullt uppladdat."

#: battery/battery.c:706
msgid "Internal error: invalid mode in battery_set_mode"
msgstr "Internt fel: ogiltigt läge i battery_set_mode"

#: battery/battery.c:788 jbc/jbc-applet.c:178 multiload/cpuload.c:69
#: multiload/memload.c:72 multiload/netload.c:68 multiload/swapload.c:72
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:908
msgid "Can't create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#: battery/battery.c:792
msgid ""
"Error querying battery charge.\n"
"\n"
"Make sure that your kernel was built with APM support."
msgstr ""
"Fel uppstod vid förfrågan om batteriladdning.\n"
"\n"
"Kontrollera att din kernel har stöd för APM."

#: battery/battery.c:1037
msgid "The GNOME Battery Monitor Applet"
msgstr "GNOME:s panelprogram för batteriövervakning"

#: battery/battery.c:1038
msgid " (C) 1997-1998 The Free Software Foundation"
msgstr " © 1997-1998 Free Software Foundation"

#: battery/battery.c:1040
msgid ""
"This applet monitors the charge of your laptop's battery. Click on it to "
"change display modes."
msgstr ""
"Detta panelprogram övervakar laddningen på batteriet i din bärbara dator. "
"Klicka på det för att ändra vad det ska visa."

#: battery/battery.c:1240
msgid "Could not allocate space for graph values"
msgstr "Kunde inte allokera utrymme för grafvärden"

#: battery/properties.c:74
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Inställnignar för batteriövervakning"

#. the follow_panel_size check button
#: battery/properties.c:85 charpick/properties.c:169
msgid "Follow panel size"
msgstr "Anpassa till panelens storlek"

#. Applet height
#: battery/properties.c:93
msgid "Applet Height:"
msgstr "Panelprogramshöjd:"

#. Applet width
#: battery/properties.c:104 diskusage/properties.c:305
msgid "Applet Width:"
msgstr "Panelprogramsbredd:"

#. Update interval
#: battery/properties.c:116
msgid "Update Interval (seconds):"
msgstr "Uppdatera var (sekunder):"

#. Low battery value
#: battery/properties.c:130
msgid "Low Charge Threshold:"
msgstr "Tröskel för låg laddning:"

#. Applet mode label
#: battery/properties.c:144
msgid "Applet Mode:"
msgstr "Panelprogramsläge:"

#: battery/properties.c:145 battery/properties.c:229
msgid "Graph"
msgstr "Graf"

#: battery/properties.c:147 battery/properties.c:173
msgid "Readout"
msgstr "Utdata"

#: battery/properties.c:204 battery/properties.c:264
msgid "AC-On Battery Color:"
msgstr "Färg för AC på:"

#: battery/properties.c:210 battery/properties.c:270
msgid "AC-Off Battery Color:"
msgstr "Färg för AC av:"

#: battery/properties.c:216
msgid "Low Battery Color:"
msgstr "Färg för låg batteriladdning:"

#: battery/properties.c:276
msgid "Graph Battery Low Color:"
msgstr "Färg för låg batteriladdning i grafen:"

#: battery/properties.c:282
msgid "Graph Tick Color:"
msgstr "Färg för graftick:"

#: battery/properties.c:289
msgid "Graph Direction:"
msgstr "Grafriktning:"

#: battery/properties.c:292
msgid "Left to Right"
msgstr "Vänster till höger"

#: battery/properties.c:294
msgid "Right to Left"
msgstr "Höger till vänster"

#: battery/properties.c:314
msgid "Battery Charge Messages"
msgstr "Batteriladdningsmeddelanden"

#: battery/properties.c:317
msgid "Enable Low Battery Warning"
msgstr "Slå på varning för låg laddning"

#: battery/properties.c:322
msgid "Warn if the battery charge dips below:"
msgstr "Varna om batteriet når laddning under:"

#: battery/properties.c:336
msgid "Enable Full-Charge Notification"
msgstr "Slå på meddelande om full laddning"

#: battery/read-battery.c:68
msgid ""
"Cannot open /proc/apm! Make sure that you built APM support into your "
"kernel.\n"
msgstr "Kan inte öppna /proc/apm! Kontrollera att din kernel stöder APM.\n"

#: battery/read-battery.c:103
#, c-format
msgid "Could not dup() APM file descriptor: %s\n"
msgstr "Kunde inte göra dup() på APM-fildeskriptor: %s\n"

#: battery/read-battery.c:176
msgid "Cannot open /dev/apm; can't get data."
msgstr "Kan inte öppna /proc/apm; får inte data."

#: battery/read-battery.c:181
msgid "ioctl failed on /dev/apm."
msgstr "ioctl misslyckades på /dev/apm."

#: battery/read-battery.c:192
msgid "APM is disabled! Cannot read battery charge information."
msgstr "APM är avstängt! Kan inte läsa batteriladdningsinformation."

#: cdplayer/cdplayer.c:176
msgid "CD Player Applet"
msgstr "CD-spelarpanelprogram"

#: cdplayer/cdplayer.c:177
msgid "(c) 1997 The Free Software Foundation"
msgstr "© 1997 Free Software Foundation"

#: cdplayer/cdplayer.c:179
msgid "The CD Player applet is a simple audio CD player for your panel"
msgstr "CD-spelarpanelprogrammet är en enkel ljud-CD-spelare för din panel"

#: cdplayer/cdplayer.c:585
msgid "Run CD Player..."
msgstr "Kör CD-spelaren..."

#: charpick/charpick.c:446
msgid "Character Picker"
msgstr "Teckenväljare"

#: charpick/charpick.c:448
msgid "Copyright (C) 1998"
msgstr "Copyright © 1998"

#: charpick/charpick.c:450
msgid ""
"Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
"keyboard. Released under GNU General Public Licence."
msgstr ""
"Gnome-panelprogram för att välja underliga tecken som inte finns på mitt "
"tangentbord. Släppt under GNU General Public License."

#: charpick/properties.c:163
msgid "Minimum number of cells: (for autosize)"
msgstr "Minsta antal celler: (för autostorlek)"

#: charpick/properties.c:164
msgid "Size of button: (pixels)"
msgstr "Storlek på knapp: (bildpunkter)"

#: charpick/properties.c:165
msgid "Number of rows of buttons:"
msgstr "Antal rader med knappar:"

#: charpick/properties.c:166
msgid "Number of columns of buttons:"
msgstr "Antal kolumner med knappar:"

#. Size
#: charpick/properties.c:254 diskusage/properties.c:365
#: mini-commander/src/preferences.c:611 tickastat/properties.c:500
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: charpick/properties.c:273
msgid "Default character list:"
msgstr "Standardteckenlista:"

#: charpick/properties.c:277
msgid ""
"These characters will appear when the panel is started. To return to this "
"list, hit <space> while the applet has focus."
msgstr ""
"Dessa tecken kommer att visas när panelen startas. För att gå tillbaka till "
"denna lista trycker du <mellanslag> när panelprogrammet har fokus."

#. add tab to propwindow
#: charpick/properties.c:293
msgid "Default List"
msgstr "Standardlista"

#: charpick/properties.c:329
msgid "Character Picker Settings"
msgstr "Inställningar för teckenväljare"

#: clipboard/clipboard.c:181
msgid "Clipboard Applet"
msgstr "Urklippspanelprogram"

#: clipboard/clipboard.c:183
msgid "Copyright (C) 1999"
msgstr "Copyright © 1999"

#: clipboard/clipboard.c:185
msgid ""
"Gnome panel applet for copying and retrieving selections with a history "
"list. Released under GNU General Public Licence."
msgstr ""
"Gnome-panelprogram för att kopiera och välja markeringar med en "
"historiklista. Släppt under GNU General Public License."

#: clockmail/clockmail.c:40 slashapp/slashapp.c:190 sound-monitor/main.c:26
#: tickastat/main.c:191
msgid "John Ellis <johne@bellatlantic.net>"
msgstr "John Ellis <johne@bellatlantic.net>"

#: clockmail/clockmail.c:43
msgid "Clock and Mail Notify Applet"
msgstr "Panelprogram som är klocka och meddelar om e-post"

#: clockmail/clockmail.c:44
msgid "(C) 2000"
msgstr "© 2000"

#: clockmail/clockmail.c:46
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"Basic digital clock with date in a tooltip. Optional 12/24 time display. "
"Mail blinking can be for any unread mail, or only briefly when new mail "
"arrives."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"Enkel digitalklocka med datum i verktygstips. Valfri 12/24-timmarsvisning. "
"Blinkning kan ske när det finns några olästa brev eller bara kort när det "
"kommer ny e-post."

#: clockmail/clockmail.c:127
msgid "%a, %b %d"
msgstr "%a %d %b"

#: clockmail/clockmail.c:134
msgid " (GMT)"
msgstr " (GMT)"

#: clockmail/clockmail.c:140
#, c-format
msgid " (GMT %+d)"
msgstr " (GMT %+d)"

#. add default theme
#: clockmail/properties.c:141 odometer/properties.c:151
#: sound-monitor/properties.c:168
msgid "None (default)"
msgstr "Ingen (standard)"

#: clockmail/properties.c:279 odometer/properties.c:228
msgid "Themes:"
msgstr "Teman:"

#: clockmail/properties.c:296
msgid "ClockMail Settings"
msgstr "Inställningar för klock-/e-postpanelprogrammet"

#: clockmail/properties.c:301 mini-commander/src/preferences.c:524
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#: clockmail/properties.c:320
msgid "Display time relative to GMT (Greenwich Mean Time):"
msgstr "Visa tiden relativt GMT (Greenwich Mean Time):"

#: clockmail/properties.c:334
msgid "Mail"
msgstr "E-post"

#: clockmail/properties.c:348
msgid "Mail file:"
msgstr "Brevlådefil:"

#: clockmail/properties.c:365
msgid "When new mail is received run:"
msgstr "Kör när ny e-post levereras:"

#: clockmail/properties.c:380
msgid "Always blink when any mail is waiting."
msgstr "Blinka alltid när det finns oläst e-post."

#: clockmail/properties.c:390
msgid "Number of messages to consider mailbox full:"
msgstr "Antal e-postmeddelanden när brevlådan anses vara full:"

#: clockmail/properties.c:408
msgid "When clicked, run:"
msgstr "När panelprogrammet klickas, kör:"

#: clockmail/properties.c:439 sound-monitor/properties.c:444
msgid "Theme file (directory):"
msgstr "Temafil (katalog):"

#: clockmail/properties.c:470 odometer/properties.c:335
#: sound-monitor/properties.c:472
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: cpumemusage/cpumemusage.c:175
msgid "CPU/Mem Usage Applet"
msgstr "Panelprogram för processor-/minnesanvändning"

#: cpumemusage/cpumemusage.c:176
msgid "(c) 1997 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1997 Free Software Foundation"

#: cpumemusage/cpumemusage.c:178
msgid ""
"The CPU/Mem usage applet displays your system resources with 3 colorful "
"stacked bar graphs (processor, memory, swap)"
msgstr ""
"Panelprogrammet för processor-/minnesanvändning visar dina systemresurser "
"med 3 färgrika stapeldiagram (processor, minne, växlingsutrymme)"

#: diskusage/diskusage.c:752
msgid "File Systems"
msgstr "Filsystem"

#: diskusage/diskusage.c:806
msgid "File System Changed!\n"
msgstr "Filsystemet ändrat!\n"

#: diskusage/diskusage.c:974
msgid "Disk Usage Applet"
msgstr "Panelprogram för diskanvändning"

#: diskusage/diskusage.c:977
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"Monitors the amount of space in use and available on your disk drives."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"Håller reda på mängden utrymme som används och som är tillgängligt på dina "
"hårddiskar."

#: diskusage/diskusage.c:1066 drivemount/drivemount.c:683
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: diskusage/diskusage.c:1074
msgid "Update..."
msgstr "Uppdatera..."

#: diskusage/properties.c:243
msgid "Used Diskspace:"
msgstr "Utnyttjat diskutrymme:"

#: diskusage/properties.c:258
msgid "Text:"
msgstr "Text:"

#: diskusage/properties.c:273
msgid "Free Diskspace:"
msgstr "Ledigt diskutrymme:"

#: diskusage/properties.c:289
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: diskusage/properties.c:311
msgid "Automatically pick best applet size"
msgstr "Välj automatiskt den bästa storleken på panelprogrammet"

#: diskusage/properties.c:334
msgid "Update Frequency (seconds):"
msgstr "Uppdatera var (sekunder):"

#: diskusage/properties.c:374
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: diskusage/properties.c:378
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: diskusage/properties.c:462
msgid "Diskusage Settings"
msgstr "Inställningar för Diskusage"

#: drivemount/drivemount.c:128
msgid "Drive Mount Applet"
msgstr "Panelprogram för enhetsmontering"

#: drivemount/drivemount.c:131
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"Mounts and Unmounts drives."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"Monterar och avmonterar enheter."

#: drivemount/drivemount.c:363
msgid " mounted"
msgstr " monterad"

#: drivemount/drivemount.c:367
msgid " not mounted"
msgstr " inte monterad"

#: drivemount/drivemount.c:475
msgid "\" reported:\n"
msgstr "\" rapporterad:\n"

#: drivemount/drivemount.c:477
msgid ""
"Drivemount command failed.\n"
"\""
msgstr ""
"Enhetsmonteringskommandot misslyckades.\n"
"\""

#: drivemount/drivemount.c:693
msgid "Eject"
msgstr "Mata ut"

#: drivemount/properties.c:251
msgid "Drive Mount Applet Properties"
msgstr "Egenskaper för enhetsmonteringspanelprogrammet"

#: drivemount/properties.c:265
msgid "Mount point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#: drivemount/properties.c:281
msgid "Update in seconds:"
msgstr "Uppdatera var (sekunder):"

#: drivemount/properties.c:293
msgid "Icon:"
msgstr "Ikon:"

#: drivemount/properties.c:300
msgid "Floppy"
msgstr "Diskett"

#: drivemount/properties.c:304
msgid "Cdrom"
msgstr "Cdrom"

#: drivemount/properties.c:308
msgid "Zip Drive"
msgstr "Zipenhet"

#: drivemount/properties.c:312
msgid "Hard Disk"
msgstr "Hårddisk"

#: drivemount/properties.c:316
msgid "Jaz Drive"
msgstr "Jazenhet"

#: drivemount/properties.c:320
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: drivemount/properties.c:338
msgid "Select icon for mounted"
msgstr "Välj en ikon för monterad"

#: drivemount/properties.c:346
msgid "Custom icon for mounted:"
msgstr "Anpassad ikon för monterad:"

#: drivemount/properties.c:354
msgid "Select icon for unmounted"
msgstr "Välj en ikon för avmonterad"

#: drivemount/properties.c:362
msgid "Custom icon for not mounted:"
msgstr "Anpassad ikon för avmonterad:"

#: drivemount/properties.c:368 odometer/properties.c:285
msgid "Scale size to panel"
msgstr "Anpassa storlek till panelen"

#: drivemount/properties.c:374
msgid "Use automount friendly status test"
msgstr "Använd automount-vänlig statustest"

#: fifteen/fifteen.c:42
msgid ""
"You win!\n"
"Moves"
msgstr ""
"Du vinner!\n"
"Flyttar"

#: fifteen/fifteen.c:299
msgid "Fifteen sliding pieces"
msgstr "Femton glidande pjäser"

#: fifteen/fifteen.c:301 life/life.c:207
msgid "Copyright (C) The Free Software Foundation"
msgstr "Copyright © Free Software Foundation"

#: fifteen/fifteen.c:303
msgid ""
"Sam Lloyd's all-time favorite game, now for your delight in the Gnome Panel. "
"Guaranteed to be a productivity buster."
msgstr ""
"Sam Lloyds spel, nu äntligen till din glädje i Gnomepanelen. En garanterad "
"produktivitetssänkare."

#: fifteen/fifteen.c:356
msgid "Can't create fifteen applet!"
msgstr "Kan inte skapa femtonpanelprogrammet!"

#: fifteen/fifteen.c:371
msgid "Scramble pieces"
msgstr "Blanda pjäserna"

#: geyes/geyes.c:231
msgid "Dave Camp <campd@oit.edu>"
msgstr "Dave Camp <campd@oit.edu>"

#: geyes/geyes.c:240
msgid "gEyes"
msgstr "gÖgon"

#: geyes/geyes.c:241
msgid "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
msgstr "Copyright © 1999 Dave Camp"

#: geyes/geyes.c:243
msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
msgstr "En knäpp liten xeyes-klon för GNOME-panelen."

#: geyes/themes.c:179
msgid "Theme Name"
msgstr "Temanamn"

#: geyes/themes.c:202
msgid "gEyes Settings"
msgstr "Inställningar för gÖgon"

#: geyes/themes.c:226
msgid "Themes"
msgstr "Teman"

#: gkb-new/gkb.c:257
msgid "The keymap switching command returned with error!"
msgstr "Kommandot för byte av teckentabell returnerade ett fel!"

#: gkb-new/gkb.c:349
msgid "The GNOME KeyBoard Switcher Applet"
msgstr "GNOME-panelprogrammet för tangentbordsbyte"

#: gkb-new/gkb.c:351
msgid "(C) 1998-2000 LSC - Linux Support Center"
msgstr "© 1998-2000 LSC - Linux Support Center"

#: gkb-new/gkb.c:353
msgid ""
"This applet switches between keyboard maps. It uses setxkbmap, or xmodmap.\n"
"Mail me your flag, please (60x40 size), I will put it to CVS.\n"
"So long, and thanks for all the fish.\n"
"Thanks for Balazs Nagy (Kevin) <julian7@kva.hu> for his help and Emese "
"Kovacs <emese@eik.bme.hu> for her solidarity."
msgstr ""
"Detta panelprogram växlar mellan olika tangentbordskartor. Det använder "
"setxkbmap eller xmodmap.\n"
"Var vänlig och skicka din flagga (storleken 60×40) med e-post till mig, och "
"jag kommer att lägga till den i CVS.\n"
"Ajöss, och tack för all fisk.\n"
"Tack till Balazs Nagy (Kevin) <julian7@kva.hu> för hans hjälp och Emese "
"Kovacs <emese@eik.bme.hu> för hennes solidaritet."

#: gkb-new/gkb.c:364
msgid "GKB Home Page (http://projects.gnome.hu/gkb)"
msgstr "GKB-hemsidan (http://projects.gnome.hu/gkb)"

#: gkb-new/gkb.c:482
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: gkb-new/gkb.c:488
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: gkb-new/prop.c:294
msgid "Keymap name"
msgstr "Namn på teckenkarta"

#: gkb-new/prop.c:320
msgid "Keymap control"
msgstr "Namn på teckenkartekontroll"

#: gkb-new/prop.c:333
msgid "New keymap"
msgstr "Ny teckenkarta"

#: gkb-new/prop.c:346
msgid "Delete this keymap"
msgstr "Ta bort denna teckenkarta"

#: gkb-new/prop.c:371
msgid "Keymap icon"
msgstr "Teckenkarteikon"

#: gkb-new/prop.c:398
msgid "Iconpath"
msgstr "Sökväg till ikoner"

#: gkb-new/prop.c:420
msgid "Full command"
msgstr "Hela kommandot"

#: gkb-new/prop.c:487
msgid "GKB Properties"
msgstr "Egenskaper för GKB"

#: gnotes/gnote.c:225
msgid "Raise Note"
msgstr "Höj anteckning"

#: gnotes/gnote.c:230
msgid "Lower Note"
msgstr "Sänk anteckning"

#: gnotes/gnote.c:235
msgid "Hide Note"
msgstr "Göm anteckning"

#: gnotes/gnote.c:240
msgid "Delete Note"
msgstr "Ta bort anteckning"

#: gnotes/gnotes_applet.c:102
msgid "GNotes!"
msgstr "GNotes!"

#: gnotes/gnotes_applet.c:103
msgid ""
"Copyright (C) 1998-1999 spoon <spoon@ix.netcom.com> \n"
"Copyright (C) 1999 dres <dres@debian.org>"
msgstr ""
"Copyright © 1998-1999 spoon <spoon@ix.netcom.com> \n"
"Copyright © 1999 dres <dres@debian.org>"

#: gnotes/gnotes_applet.c:105
msgid "Create sticky notes on your screen."
msgstr "Skapar anteckningar på din skärm."

#: gnotes/gnotes_applet.c:171
msgid "Can't create GNotes applet!"
msgstr "Kan inte skapa GNotes-panelprogram!"

#: gnotes/gnotes_applet.c:183
msgid "Raise Notes"
msgstr "Höj anteckningar"

#: gnotes/gnotes_applet.c:185
msgid "Lower Notes"
msgstr "Sänk amteckningar"

#: gnotes/gnotes_applet.c:187
msgid "Hide Notes"
msgstr "Göm anteckningar"

#: gnotes/gnotes_applet.c:189
msgid "Show Notes"
msgstr "Visa anteckningar"

#: gnotes/properties.c:145
msgid "GNotes Settings"
msgstr "Inställningar för gNotes"

#: gnotes/properties.c:154
msgid "Default Height"
msgstr "Standardhöjd"

#: gnotes/properties.c:174
msgid "Default Width"
msgstr "Standardbredd"

#: gtik/gtik.c:699
msgid "The GNOME Stock Ticker"
msgstr "GNOME-aktietickaren"

#: gtik/gtik.c:702
msgid ""
"This program connects to a popular site and downloads current stock quotes. "
"The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
"ABSOLUTELY NO WARRANTY. Do not use the GNOME Stock Ticker for making "
"investment decisions; it is for informational purposes only."
msgstr ""
"Detta programmet ansluter till en populär webbplats och hämtar de aktuella "
"aktienoteringarna. GNOME aktietickaren är ett fritt, internetbaserat "
"program. Det kommer med UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. Använd inte "
"GNOME-aktietickaren för att göra beslut om investeringar; det är endast till "
"för att informera."

#: gtik/gtik.c:1051
msgid "New Symbol:"
msgstr "Ny symbol:"

#: gtik/gtik.c:1062
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: gtik/gtik.c:1073
msgid "Remove Selected"
msgstr "Ta bort markerad"

#: gtik/gtik.c:1122
msgid "Gnome Stock Ticker Properties"
msgstr "Egenskaper för Gnome-aktietickaren"

#: gtik/gtik.c:1134
msgid "Update Frequency in minutes:"
msgstr "Uppdateringsfrekvens i minuter:"

#: gtik/gtik.c:1153
msgid "Enter symbols delimited with \"+\" in the box below."
msgstr "Ange symboler begränsade med \"+\" i rutan nedan."

#: gtik/gtik.c:1161
msgid "Display only symbols and price"
msgstr "Visa endast symboler och pris"

#: gtik/gtik.c:1162
msgid "Scroll left to right"
msgstr "Rulla från vänster till höger"

#: gtik/gtik.c:1163
msgid "Display arrows instead of -/+"
msgstr "Visa pilar istället för -/+"

#: gtik/gtik.c:1164
msgid "Enable scroll buttons"
msgstr "Aktivera rullningsknappar"

#. COLOR
#: gtik/gtik.c:1208
msgid "+ Color"
msgstr "+ Färger"

#: gtik/gtik.c:1225
msgid "- Color"
msgstr "- Färger"

#: gtik/gtik.c:1245
msgid "Stock Symbol:"
msgstr "Aktiesymbol:"

#: gtik/gtik.c:1246 gtik/gtik.c:1257
msgid "Select Font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: gtik/gtik.c:1256
msgid "Stock Change:"
msgstr "Aktieändring:"

#: gtik/gtik.c:1279
msgid "Symbols"
msgstr "Symboler"

#: gtik/gtik.c:1281
msgid "Behavior"
msgstr "Uppförande"

#. appearance frame
#: gtik/gtik.c:1283 mini-commander/src/preferences.c:557
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: gtik/gtik.c:1378 slashapp/slashapp.c:86
msgid "Refresh"
msgstr "Ladda om"

#: gtik/gtik.c:1514
msgid "(No"
msgstr "(Inga"

#: gtik/gtik.c:1515
msgid "Change "
msgstr "Ändra "

#: gweather/gweather-about.c:41
msgid "Copyright (c)1999 by S. Papadimitriou"
msgstr "Copyright ©1999 av S. Papadimitriou"

#: gweather/gweather-about.c:43
msgid ""
"GNOME weather monitor applet.\n"
"Web: http://gweather.dhs.org/"
msgstr ""
"GNOME-panelprogram för väderövervakning.\n"
"Webben: http://gweather.dhs.org/"

#: gweather/gweather-applet.c:181
msgid "Cannot create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#: gweather/gweather-applet.c:189
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: gweather/gweather-dialog.c:96
msgid "GNOME Weather"
msgstr "GNOME Väder"

#: gweather/gweather-dialog.c:123
msgid "Location:"
msgstr "Plats:"

#: gweather/gweather-dialog.c:131 gweather/gweather-pref.c:394
msgid "Update:"
msgstr "Uppdatera:"

#: gweather/gweather-dialog.c:139
msgid "Conditions:"
msgstr "Förhållanden:"

#: gweather/gweather-dialog.c:147
msgid "Sky:"
msgstr "Himmel:"

#: gweather/gweather-dialog.c:155
msgid "Temperature:"
msgstr "Temperatur:"

#: gweather/gweather-dialog.c:163
msgid "Dew point:"
msgstr "Daggpunkt:"

#: gweather/gweather-dialog.c:171
msgid "Humidity:"
msgstr "Luftfuktighet:"

#: gweather/gweather-dialog.c:179
msgid "Wind:"
msgstr "Vind:"

#: gweather/gweather-dialog.c:187
msgid "Pressure:"
msgstr "Lufttryck:"

#: gweather/gweather-dialog.c:195
msgid "Visibility:"
msgstr "Sikt:"

#: gweather/gweather-dialog.c:294
msgid "Current conditions"
msgstr "Nuvarande förhållanden"

#: gweather/gweather-dialog.c:313
msgid "Forecast"
msgstr "Prognos"

#: gweather/gweather-dialog.c:331
msgid "Visit Weather.com"
msgstr "Besök Weather.com"

#: gweather/gweather-dialog.c:339
msgid "Radar map"
msgstr "Radarkarta"

#: gweather/gweather-dialog.c:416
msgid ""
"Detailed forecast not available for this location.\n"
"Please try the state forecast; note that IWIN forecasts are available only "
"for US cities."
msgstr ""
"Det finns ingen detaljerad prognos för den valda platsen.\n"
"Var vänlig och prova statsprognosen. Observera att IWIN-prognoser "
"är bara tillgängliga för städer i USA."

#: gweather/gweather-dialog.c:418
msgid ""
"State forecast not available for this location.\n"
"Please try the detailed forecast; note that IWIN forecasts are available "
"only for US cities."
msgstr ""
"Det finns ingen statsprognos för den valda platsen.\n"
"Var vänlig och prova den detaljerade prognosen. Observera att IWIN-prognoser "
"är bara tillgängliga för städer i USA."

#: gweather/gweather-pref.c:130
msgid ""
"Invalid location chosen!\n"
"Properties remain unchanged."
msgstr ""
"Ogiltig plats vald!\n"
"Inställningarna förblir oförändrade."

#: gweather/gweather-pref.c:135
msgid ""
"Proxy URL is not of the form http://host:port/\n"
"Properties remain unchanged."
msgstr ""
"Proxyserver-URL:en är inte på formen http://värd:port/\n"
"Egenskaperna förblir oförändrade."

#: gweather/gweather-pref.c:208
msgid "Regions"
msgstr "Regioner"

#: gweather/gweather-pref.c:327
msgid "Gweather Properties"
msgstr "Egenskaper för Gväder"

#: gweather/gweather-pref.c:376
msgid "Update enabled"
msgstr "Slå på uppdatering"

#: gweather/gweather-pref.c:380
msgid "Use metric"
msgstr "Använd metriska enheter"

#: gweather/gweather-pref.c:384
msgid "Detailed forecast"
msgstr "Detaljerad prognos"

#: gweather/gweather-pref.c:389
msgid "Enable radar maps"
msgstr "Slå på radarkartor"

#: gweather/gweather-pref.c:416
msgid "(sec)"
msgstr "(sek)"

#: gweather/gweather-pref.c:420
msgid "Basic"
msgstr "Grundläggande"

#: gweather/gweather-pref.c:437
msgid "Use proxy"
msgstr "Använd proxy"

#: gweather/gweather-pref.c:441
msgid "Proxy host:"
msgstr "Proxyvärd:"

#: gweather/gweather-pref.c:455
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: gweather/gweather-pref.c:469
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: gweather/gweather-pref.c:484
msgid ""
"Caveat warning: Even though your password will\n"
"be saved in the private configuration file, it will\n"
"be unencrypted!"
msgstr ""
"Varning: även om ditt lösenord kommer att sparas\n"
"i en privat konfigurationsfil, är det okrypterat!"

#: gweather/gweather-pref.c:492
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: gweather/gweather-pref.c:515
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: gweather/weather.c:137
msgid "Variable"
msgstr "Variabel"

#: gweather/weather.c:138
msgid "North"
msgstr "Nord"

#: gweather/weather.c:138
msgid "North - NorthEast"
msgstr "Nord - nordöst"

#: gweather/weather.c:138
msgid "Northeast"
msgstr "Nordöst"

#: gweather/weather.c:138
msgid "East - NorthEast"
msgstr "Öst - nordöst"

#: gweather/weather.c:139
msgid "East"
msgstr "Öst"

#: gweather/weather.c:139
msgid "East - Southeast"
msgstr "East - sydväst"

#: gweather/weather.c:139
msgid "Southeast"
msgstr "Sydöst"

#: gweather/weather.c:139
msgid "South - Southeast"
msgstr "Syd - sydöst"

#: gweather/weather.c:140
msgid "South"
msgstr "Syd"

#: gweather/weather.c:140
msgid "South - Southwest"
msgstr "Syd - sydväst"

#: gweather/weather.c:140
msgid "Southwest"
msgstr "Sydväst"

#: gweather/weather.c:140
msgid "West - Southwest"
msgstr "Väst - sydväst"

#: gweather/weather.c:141
msgid "West"
msgstr "Väst"

#: gweather/weather.c:141
msgid "West - Northwest"
msgstr "Väst - nordväst"

#: gweather/weather.c:141
msgid "Northwest"
msgstr "Nordväst"

#: gweather/weather.c:141
msgid "North - Northwest"
msgstr "Nord - nordväst"

#: gweather/weather.c:150
msgid "Clear Sky"
msgstr "Klar himmel"

#: gweather/weather.c:151
msgid "Broken clouds"
msgstr "Splittrade moln"

#: gweather/weather.c:152
msgid "Scattered clouds"
msgstr "Spridda moln"

#: gweather/weather.c:153
msgid "Few clouds"
msgstr "Få moln"

#: gweather/weather.c:154
msgid "Overcast"
msgstr "Övertäckt"

#. NONE             VICINITY               LIGHT           MODERATE           HEAVY           SHALLOW           PATCHES             PARTIAL           THUNDERSTORM          BLOWING           SHOWERS             DRIFTING           FREEZING
#. ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
#. NONE
#. DRIZZLE
#: gweather/weather.c:179
msgid "Drizzle"
msgstr "Duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Drizzle in the vicinity"
msgstr "Duggregn i närheten"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Light drizzle"
msgstr "Lätt duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Moderate drizzle"
msgstr "Måttligt duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Heavy drizzle"
msgstr "Kraftigt duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Shallow drizzle"
msgstr "Tunnt duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Patches of drizzle"
msgstr "Områden med duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Partial drizzle"
msgstr "Delvis duggregn"

#: gweather/weather.c:179 gweather/weather.c:180
msgid "Thunderstorm"
msgstr "Åskväder"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Windy drizzle"
msgstr "Blåsigt duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Showers"
msgstr "Skurar"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Drifting drizzle"
msgstr "Drivande duggregn"

#: gweather/weather.c:179
msgid "Freezing drizzle"
msgstr "Bitande duggregn"

#. RAIN
#: gweather/weather.c:180
msgid "Rain"
msgstr "Regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Rain in the vicinity"
msgstr "Regn i närheten"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Light rain"
msgstr "Lätt regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Moderate rain"
msgstr "Måttligt regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Heavy rain"
msgstr "Kraftigt regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Shallow rain"
msgstr "Tunt regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Patches of rain"
msgstr "Områden med regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Partial rainfall"
msgstr "Delvis regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Blowing rainfall"
msgstr "Blåst med regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Rain showers"
msgstr "Regnskurar"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Drifting rain"
msgstr "Drivande regn"

#: gweather/weather.c:180
msgid "Freezing rain"
msgstr "Bitande regn"

#. SNOW
#: gweather/weather.c:181
msgid "Snow"
msgstr "Snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Snow in the vicinity"
msgstr "Snö i närheten"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Light snow"
msgstr "Lätt snöfall"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Moderate snow"
msgstr "Måttligt med snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Heavy snow"
msgstr "Kraftigt med snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Shallow snow"
msgstr "Tunnt med snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Patches of snow"
msgstr "Områden med snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Partial snowfall"
msgstr "Delvis snöfall"

#: gweather/weather.c:181 gweather/weather.c:182
msgid "Snowstorm"
msgstr "Snöstorm"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Blowing snowfall"
msgstr "Blåsigt snöfall"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Snow showers"
msgstr "Snöskurar"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Drifting snow"
msgstr "Drivande snö"

#: gweather/weather.c:181
msgid "Freezing snow"
msgstr "Bitande snö"

#. SNOW_GRAINS
#: gweather/weather.c:182
msgid "Snow grains"
msgstr "Snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Snow grains in the vicinity"
msgstr "Snökorn i närheten"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Light snow grains"
msgstr "Lätta snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Moderate snow grains"
msgstr "Måttliga snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Heavy snow grains"
msgstr "Kraftiga snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Shallow snow grains"
msgstr "Tunna snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Patches of snow grains"
msgstr "Områden med snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Partial snow grains"
msgstr "Delvis snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Blowing snow grains"
msgstr "Blåsande snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Snow grain showers"
msgstr "Snökornsskurar"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Drifting snow grains"
msgstr "Drivande snökorn"

#: gweather/weather.c:182
msgid "Freezing snow grains"
msgstr "Bitande snökorn"

#. ICE_CRYSTALS
#: gweather/weather.c:183
msgid "Ice crystals"
msgstr "Iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Ice crystals in the vicinity"
msgstr "Iskristaller i närheten"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Few ice crystals"
msgstr "Få iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Moderate ice crystals"
msgstr "Måttliga iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Heavy ice crystals"
msgstr "Kraftiga iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Patches of ice crystals"
msgstr "Områden med iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Partial ice crystals"
msgstr "Delvis iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Ice crystal storm"
msgstr "Iskristallby"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Blowing ice crystals"
msgstr "Blåsande iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Showers of ice crystals"
msgstr "Skurar av iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Drifting ice crystals"
msgstr "Drivande iskristaller"

#: gweather/weather.c:183
msgid "Freezing ice crystals"
msgstr "Bitande iskristaller"

#. ICE_PELLETS
#: gweather/weather.c:184
msgid "Ice pellets"
msgstr "Ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Ice pellets in the vicinity"
msgstr "Ispellets i närheten"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Few ice pellets"
msgstr "Få ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Moderate ice pellets"
msgstr "Måttliga ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Heavy ice pellets"
msgstr "Krafiga ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Shallow ice pellets"
msgstr "Tunna ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Patches of ice pellets"
msgstr "Områden med ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Partial ice pellets"
msgstr "Delvis ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Ice pellet storm"
msgstr "Ispelletby"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Blowing ice pellets"
msgstr "Blåsande ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Showers of ice pellets"
msgstr "Skurar av ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Drifting ice pellets"
msgstr "Drivande ispellets"

#: gweather/weather.c:184
msgid "Freezing ice pellets"
msgstr "Bitande ispellets"

#. HAIL
#: gweather/weather.c:185
msgid "Hail"
msgstr "Hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Hail in the vicinity"
msgstr "Hagel i närheten"

#: gweather/weather.c:185 gweather/weather.c:186
msgid "Light hail"
msgstr "Lätt hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Moderate hail"
msgstr "Måttligt hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Heavy hail"
msgstr "Tungt hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Shallow hail"
msgstr "Tunnt hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Patches of hail"
msgstr "Områden med hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Partial hail"
msgstr "Delvis hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Hailstorm"
msgstr "Hagelby"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Blowing hail"
msgstr "Blåsande hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Hail showers"
msgstr "Hagelskurar"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Drifting hail"
msgstr "Drivande hagel"

#: gweather/weather.c:185
msgid "Freezing hail"
msgstr "Bitande hagel"

#. SMALL_HAIL
#: gweather/weather.c:186
msgid "Small hail"
msgstr "Småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Small hail in the vicinity"
msgstr "Småhagel i närheten"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Moderate small hail"
msgstr "Måttligt småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Heavy small hail"
msgstr "Kraftigt småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Shallow small hail"
msgstr "Tunnt småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Patches of small hail"
msgstr "Delar med småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Partial small hail"
msgstr "Smått småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Small hailstorm"
msgstr "Lätt småhagelby"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Blowing small hail"
msgstr "Blåsande småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Showers of small hail"
msgstr "Skurar av småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Drifting small hail"
msgstr "Drivande småhagel"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Freezing small hail"
msgstr "Bitande småhagel"

#. PRECIPITATION
#: gweather/weather.c:187
msgid "Unknown precipitation"
msgstr "Okänd nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Precipitation in the vicinity"
msgstr "Nederbörd i närheten"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Light precipitation"
msgstr "Lätt nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Moderate precipitation"
msgstr "Måttlig nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Heavy precipitation"
msgstr "Kraftig nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Shallow precipitation"
msgstr "Tunn nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Patches of precipitation"
msgstr "Områden med nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Partial precipitation"
msgstr "Delvis nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Unknown thunderstorm"
msgstr "Okänd åskstorm"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Blowing precipitation"
msgstr "Blåsande nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Showers, type unknown"
msgstr "Skurar, okänd typ"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Drifting precipitation"
msgstr "Drivande nederbörd"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Freezing precipitation"
msgstr "Bitande nederbörd"

#. MIST
#: gweather/weather.c:188
msgid "Mist"
msgstr "Dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Mist in the vicinity"
msgstr "Dis i närheten"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Light mist"
msgstr "Lätt dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Moderate mist"
msgstr "Måttligt dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Thick mist"
msgstr "Tjock dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Shallow mist"
msgstr "Tunn dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Patches of mist"
msgstr "Områden med dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Partial mist"
msgstr "Delvis dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Mist with wind"
msgstr "Dis med vind"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Drifting mist"
msgstr "Drivande dis"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Freezing mist"
msgstr "Bitande dis"

#. FOG
#: gweather/weather.c:189
msgid "Fog"
msgstr "Dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Fog in the vicinity"
msgstr "Dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Light fog"
msgstr "Lätt dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Moderate fog"
msgstr "Måttlig dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Thick fog"
msgstr "Tjock dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Shallow fog"
msgstr "Tunn dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Patches of fog"
msgstr "Områden med dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Partial fog"
msgstr "Delvis dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Fog with wind"
msgstr "Dimma med vinden"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Drifting fog"
msgstr "Drivande dimma"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Freezing fog"
msgstr "Bitande dimma"

#. SMOKE
#: gweather/weather.c:190
msgid "Smoke"
msgstr "Rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Smoke in the vicinity"
msgstr "Rök i närheten"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Thin smoke"
msgstr "Tunn rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Moderate smoke"
msgstr "Måttlig rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Thick smoke"
msgstr "Tjock rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Shallow smoke"
msgstr "Tunn rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Patches of smoke"
msgstr "Områden med rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Partial smoke"
msgstr "Delvis rök"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Smoke w/ thunders"
msgstr "Rök med storm"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Smoke with wind"
msgstr "Rök med vinden"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Drifting smoke"
msgstr "Drivande rök"

#. VOLCANIC_ASH
#: gweather/weather.c:191
msgid "Volcanic ash"
msgstr "Vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Volcanic ash in the vicinity"
msgstr "Vulkanisk aska i närheten"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Moderate volcanic ash"
msgstr "Måttlig vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Thick volcanic ash"
msgstr "Tjock vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Shallow volcanic ash"
msgstr "Tunn vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Patches of volcanic ash"
msgstr "Områden med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Partial volcanic ash"
msgstr "Delvis vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Volcanic ash w/ thunders"
msgstr "Vulkanisk aska med storm"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Blowing volcanic ash"
msgstr "Blåsande vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Showers of volcanic ash "
msgstr "Skurar av vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Drifting volcanic ash"
msgstr "Drivande vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Freezing volcanic ash"
msgstr "Bitande vulkanisk aska"

#. SAND
#: gweather/weather.c:192
msgid "Sand"
msgstr "Sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Sand in the vicinity"
msgstr "Sand i närheten"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Light sand"
msgstr "Lätt sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Moderate sand"
msgstr "Måttlig sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Heavy sand"
msgstr "Kraftig sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Patches of sand"
msgstr "Områden med sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Partial sand"
msgstr "Delvis sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Blowing sand"
msgstr "Blåsande sand"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Drifting sand"
msgstr "Drivande sand"

#. HAZE
#: gweather/weather.c:193
msgid "Haze"
msgstr "Lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Haze in the vicinity"
msgstr "Lätt dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Light haze"
msgstr "Mycket lätt dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Moderate haze"
msgstr "Måttlig lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Thick haze"
msgstr "Tjock lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Shallow haze"
msgstr "Tunn lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Patches of haze"
msgstr "Delar med lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Partial haze"
msgstr "Delvis lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Haze with wind"
msgstr "Lätt dimma med vinden"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Drifting haze"
msgstr "Drivande lätt dimma"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Freezing haze"
msgstr "Bitande lätt dimma"

#. SPRAY
#: gweather/weather.c:194
msgid "Sprays"
msgstr "Små vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Sprays in the vicinity"
msgstr "Små vattendroppar i luften i närheten"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Light sprays"
msgstr "Lätta vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Moderate sprays"
msgstr "Måttliga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Heavy sprays"
msgstr "Kraftiga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Shallow sprays"
msgstr "Tuna vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Patches of sprays"
msgstr "Områden med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Partial sprays"
msgstr "Delvis vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Blowing sprays"
msgstr "Blåsande vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Drifting sprays"
msgstr "Drivande vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Freezing sprays"
msgstr "Bitande vattendroppar i luften"

#. DUST
#: gweather/weather.c:195
msgid "Dust"
msgstr "Damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Dust in the vicinity"
msgstr "Damm i närheten"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Light dust"
msgstr "Lätt damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Moderate dust"
msgstr "Måttligt damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Heavy dust"
msgstr "Kraftigt damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Patches of dust"
msgstr "Områden med damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Partial dust"
msgstr "Delvis damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Blowing dust"
msgstr "Blåsande damm"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Drifting dust"
msgstr "Drivande damm"

#. SQUALL
#: gweather/weather.c:196
msgid "Squall"
msgstr "Kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Squall in the vicinity"
msgstr "Kastby i närheten"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Light squall"
msgstr "Lätt kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Moderate squall"
msgstr "Måttlig kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Heavy squall"
msgstr "Kraftig kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Partial squall"
msgstr "Områden med kastbyar"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Thunderous squall"
msgstr "Åskande kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Blowing squall"
msgstr "Blåsande kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Drifting squall"
msgstr "Drivande kastby"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Freezing squall"
msgstr "Bitande kastby"

#. SANDSTORM
#: gweather/weather.c:197
msgid "Sandstorm"
msgstr "Sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Sandstorm in the vicinity"
msgstr "Sandstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Light standstorm"
msgstr "Lätt sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Moderate sandstorm"
msgstr "Måttlig sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Heavy sandstorm"
msgstr "Kraftig sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Shallow sandstorm"
msgstr "Tunn sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Partial sandstorm"
msgstr "Liten sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Thunderous sandstorm"
msgstr "Åska och sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Blowing sandstorm"
msgstr "Blåsande sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Drifting sandstorm"
msgstr "Drivande sandstorm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Freezing sandstorm"
msgstr "Bitande sandstorm"

#. DUSTSTORM
#: gweather/weather.c:198
msgid "Duststorm"
msgstr "Dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Duststorm in the vicinity"
msgstr "Dammstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Light duststorm"
msgstr "Lätt dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Moderate duststorm"
msgstr "Måttlig dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Heavy duststorm"
msgstr "Kraftig dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Shallow duststorm"
msgstr "Tunn dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Partial duststorm"
msgstr "Områden med dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Thunderous duststorm"
msgstr "Åska och dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Blowing duststorm"
msgstr "Blåsande dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Drifting duststorm"
msgstr "Drivande dammstorm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Freezing duststorm"
msgstr "Bitande dammstorm"

#. FUNNEL_CLOUD
#: gweather/weather.c:199
msgid "Funnel cloud"
msgstr "Rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Funnel cloud in the vicinity"
msgstr "Rökmoln i närheten"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Light funnel cloud"
msgstr "Lätta rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Moderate funnel cloud"
msgstr "Måttliga rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Thick funnel cloud"
msgstr "Tjocka rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Shallow funnel cloud"
msgstr "Tunna rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Patches of funnel clouds"
msgstr "Områden med rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Partial funnel clouds"
msgstr "Delvis rökmoln"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Funnel cloud w/ wind"
msgstr "Rökmoln med vind"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Drifting funnel cloud"
msgstr "Drivande rökmoln"

#. TORNADO
#: gweather/weather.c:200
msgid "Tornado"
msgstr "Tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Tornado in the vicinity"
msgstr "Tornado i närheten"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Moderate tornado"
msgstr "Måttlig tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Raging tornado"
msgstr "Våldsam tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Partial tornado"
msgstr "Områden med tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Thunderous tornado"
msgstr "Åska och tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Drifting tornado"
msgstr "Drivande tornado"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Freezing tornado"
msgstr "Bitande tornado"

#. DUST_WHIRLS
#: gweather/weather.c:201
msgid "Dust whirls"
msgstr "Dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Dust whirls in the vicinity"
msgstr "Dammvirvlar i närheten"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Light dust whirls"
msgstr "Tunna dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Moderate dust whirls"
msgstr "Måttliga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Heavy dust whirls"
msgstr "Kraftiga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Shallow dust whirls"
msgstr "Tunna dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Patches of dust whirls"
msgstr "Områden med dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Partial dust whirls"
msgstr "Delvis dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Blowing dust whirls"
msgstr "Blåsande dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Drifting dust whirls"
msgstr "Drivande dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:772
msgid "Failed to get METAR data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta METAR-data.\n"

#: gweather/weather.c:954
msgid "Failed to get IWIN forecast data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta IWIN-prognosdata.\n"

#: gweather/weather.c:1039
msgid "Failed to get radar map image.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta radarkartbild.\n"

#: gweather/weather.c:1095
msgid "Another update already in progress!\n"
msgstr "En annan updatering är redan igång!\n"

#: gweather/weather.c:1300
msgid "%a, %b %d / %H:%M"
msgstr "%a %d %b / %H.%M"

#: gweather/weather.c:1302
msgid "Unknown observation time"
msgstr "Okänd observationstid"

#: gweather/weather.c:1361
msgid "Calm"
msgstr "Lugnt"

#: gweather/weather.c:1385
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: gweather/weather.c:1417
msgid "Retrieval failed"
msgstr "Mottagning misslyckades"

#: jbc/jbc-applet.c:55
msgid "Jon's Binary Clock"
msgstr "Jons binärklocka"

#: jbc/jbc-applet.c:57
msgid "(C) 1999"
msgstr "© 1999"

#: jbc/jbc-applet.c:59
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"Displays time in Binary Coded Decimal\n"
"http://snoopy.net/~jon/jbc/."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"Visar tiden i binärkodad decimalform.\n"
"http://snoopy.net/~jon/jbc/."

#: life/life.c:205
msgid "The Game of Life"
msgstr "Livets spel"

#: life/life.c:209
msgid "A complete waste of perfectly good CPU cycles."
msgstr "Ett totalt slöseri med fullgoda CPU-cykler."

#: life/life.c:261
msgid "Can't create life applet!"
msgstr "Kan inte skapa livpanelprogram!"

#: life/life.c:280
msgid "Randomize"
msgstr "Blanda"

#: mini-commander/src/about.c:38
msgid "Mini-Commander Applet"
msgstr "Mini-kommandopanelprogram"

#: mini-commander/src/about.c:42
msgid ""
"This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
"completion, command history, changeable macros and an optional built-in "
"clock.\n"
"\n"
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr ""
"Detta GNOME-panelprogram lägger en liten kommandorad på panelen. Det har "
"komplettering av kommandon, kommondohistorik, programmerbara makron och en "
"valfri inbyggd klocka.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara; du kan ge det vidare och/eller ändra det "
"under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software "
"Foundation; antingen version 2 eller någon senare version (ditt val)."

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:70
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:116
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:152
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:203
msgid "not unique"
msgstr "inte unik"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:74
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:156
msgid "completing..."
msgstr "komplettering..."

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:114
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:201
msgid "completed"
msgstr "kompletterad"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:119
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:206
msgid "not found"
msgstr "inte hittad"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:168 mini-commander/src/exec.c:121
msgid "no /bin/sh"
msgstr "ingen /bin/sh"

#: mini-commander/src/command_line.c:87 mini-commander/src/command_line.c:107
#: mini-commander/src/terminal.c:83 mini-commander/src/terminal.c:103
msgid "end of history list"
msgstr "slut på historik"

#. enter pressed -> exec command
#: mini-commander/src/command_line.c:117 mini-commander/src/exec.c:63
#: mini-commander/src/terminal.c:113
msgid "starting..."
msgstr "startar..."

#: mini-commander/src/command_line.c:146 mini-commander/src/terminal.c:142
msgid "autocompleted"
msgstr "autokompletterad"

#: mini-commander/src/command_line.c:288
msgid "history list empty"
msgstr "historiklista tom"

#. title
#: mini-commander/src/command_line.c:306
msgid "Command history"
msgstr "Kommandohistorik"

#. build file select dialog
#: mini-commander/src/command_line.c:426
msgid "Start program"
msgstr "Starta program"

#: mini-commander/src/exec.c:65
msgid "fork error"
msgstr "greningsfel"

#: mini-commander/src/exec.c:109
msgid "child exited"
msgstr "barnprocess avslutad"

#: mini-commander/src/message.c:142
msgid "%H:%M - %d. %b"
msgstr "%H.%M - %d %b"

#: mini-commander/src/message.c:144
msgid "%H:%M"
msgstr "%H.%M"

#: mini-commander/src/message.c:146
msgid "%d. %b"
msgstr "%d %b"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:96
msgid "orient. changed"
msgstr "riktning ändrad"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:112
msgid "size changed"
msgstr "storlek ändrad"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:228
msgid "Browser"
msgstr "Bläddra"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:241
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:416
msgid "ready..."
msgstr "klar..."

#: mini-commander/src/preferences.c:139
msgid "time & date on"
msgstr "tid och datum på"

#: mini-commander/src/preferences.c:141
msgid "time on"
msgstr "tid på"

#: mini-commander/src/preferences.c:143
msgid "date on"
msgstr "datum på"

#: mini-commander/src/preferences.c:145
msgid "clock off"
msgstr "klocka av"

#: mini-commander/src/preferences.c:456 mini-commander/src/preferences.c:458
msgid "saving prefs..."
msgstr "sparar inställningar..."

#: mini-commander/src/preferences.c:514
msgid "Mini-Commander Properties"
msgstr "Egenskaper för mini-kommando"

#. show time check box
#: mini-commander/src/preferences.c:532
msgid "Show time"
msgstr "Visa tid"

#. show date check box
#: mini-commander/src/preferences.c:544
msgid "Show date"
msgstr "Visa datum"

#. show handle check box
#: mini-commander/src/preferences.c:565
msgid "Show handle"
msgstr "Visa handtag"

#. show frame check box
#: mini-commander/src/preferences.c:577
msgid "Show frame"
msgstr "Visa ram"

#. auto complete frame
#: mini-commander/src/preferences.c:591
msgid "Auto Completion"
msgstr "Autokomplettering"

#. show history autocomplete
#: mini-commander/src/preferences.c:599
msgid "Enable history based auto completion"
msgstr "Slå på historikbaserad autokomplettering"

#. applet width
#: mini-commander/src/preferences.c:623
msgid "Applet width:"
msgstr "Paneprogrambredd:"

#. applet height
#: mini-commander/src/preferences.c:652
msgid "Applet height:"
msgstr "Panelprogramhöjd:"

#. cmd line height
#: mini-commander/src/preferences.c:681
msgid "Command line height:"
msgstr "Kommandoradshöjd:"

#. fg
#: mini-commander/src/preferences.c:733
msgid "Command line foreground:"
msgstr "Förgrundfärg för kommandorad:"

#. bg
#: mini-commander/src/preferences.c:768
msgid "Command line background:"
msgstr "Bakgrundsfärg för kommandorad:"

#. prefix
#: mini-commander/src/preferences.c:828
#, c-format
msgid "Regex %.2d:"
msgstr "Regex %.2d:"

#. command
#: mini-commander/src/preferences.c:846
#, c-format
msgid "  Macro %.2d:"
msgstr "  Makro %.2d:"

#: mini-commander/src/preferences.c:865
msgid "Macros"
msgstr "Makron"

#. probably should die more gracefully
#: mixer/mixer.c:127
#, c-format
msgid "Couldn't open mixer device %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna mixerenhet %s\n"

#: mixer/mixer.c:141
msgid ""
"warning: this version of gmix was compiled with a different version of\n"
"soundcard.h.\n"
msgstr ""
"varning: denna version av gmix kompilerades med en annan version av\n"
"soundcard.h.\n"

#: mixer/mixer.c:482
msgid "Main Volume and Mute"
msgstr "Huvudvolym och dämpa"

#: mixer/mixer.c:613
msgid "Mixer Applet"
msgstr "Mixerpanelprogram"

#: mixer/mixer.c:614
msgid "(c) 1998 The Free Software Foundation"
msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#: mixer/mixer.c:616
msgid ""
"The mixer applet gives you instant access to setting the master volume level "
"on your soundcard device"
msgstr ""
"Mixerpanelprogrammet ger dig direkt åtkomst till att ändra huvudvolymnivån "
"på din ljudenhet"

#: mixer/mixer.c:752
msgid "Run Audio Mixer..."
msgstr "Kör ljudmixer..."

#: modemlights/modemlights.c:200
msgid "Modem Lights Applet"
msgstr "Panelprogram med modemlampor"

#: modemlights/modemlights.c:203
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"A modem status indicator and dialer.\n"
"Lights in order from the top or left are Send data and Receive data."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"En indikator för modemstatus och uppringare.\n"
"Lamporna uppifrån eller från vänster är Sänd data och Mottag Data."

#: modemlights/modemlights.c:496
msgid ""
"You are currently connected.\n"
"Do you want to disconnect?"
msgstr ""
"Du är just nu ansluten.\n"
"Vill du avbryta och koppla ner förbindelsen?"

#: modemlights/modemlights.c:511
msgid "Do you want to connect?"
msgstr "Vill du ansluta?"

#: modemlights/modemlights.c:537
#, c-format
msgid "%#.1fMb received / %#.1fMb sent / time: %.1d:%.2d"
msgstr "%#.1fMB mottaget / %#.1fMB skickat / tid: %.1d.%.2d"

#: modemlights/modemlights.c:542
msgid "not connected"
msgstr "inte ansluten"

#: modemlights/modemlights.c:1380
msgid "Help..."
msgstr "Hjälp..."

#: modemlights/properties.c:234
msgid "Modem Lights Settings"
msgstr "Inställningar för modemlampor"

#: modemlights/properties.c:239
msgid "Connecting"
msgstr "Ansluter"

#: modemlights/properties.c:253
msgid "Connect command:"
msgstr "Anslutningskommando:"

#: modemlights/properties.c:270
msgid "Disconnect command:"
msgstr "Nedkopplingskommando:"

#. confirmation checkbox
#: modemlights/properties.c:283
msgid "Confirm connection"
msgstr "Bekräfta anslutningen?"

#: modemlights/properties.c:290 slashapp/properties.c:412
#: tickastat/properties.c:565
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#: modemlights/properties.c:304
msgid "Updates per second"
msgstr "Uppdateringar per sekund"

#. extra info checkbox
#: modemlights/properties.c:317
msgid "Show connect time and throughput"
msgstr "Visa anslutningstid och bandbredd"

#: modemlights/properties.c:333
msgid "Modem options"
msgstr "Modemalternativ"

#: modemlights/properties.c:347
msgid "Modem lock file:"
msgstr "Låsfil för modemet:"

#: modemlights/properties.c:359
msgid "Verify owner of lock file"
msgstr "Verifiera ägaren av låsfilen"

#: modemlights/properties.c:371
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"

#. ISDN checkbox
#: modemlights/properties.c:384
msgid "Use ISDN"
msgstr "Använd ISDN"

#: modemlights/properties.c:404
msgid "Set options as default"
msgstr "Ställ in alternativ som standard"

#: modemlights/properties.c:410 sound-monitor/properties.c:511
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: multiload/cpuload.c:43
msgid "CPU Load Applet"
msgstr "Panelprogram för processorbelastning"

#: multiload/cpuload.c:46
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"\n"
"CPU Load Meter Applet."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"\n"
"Panelprogram för mätning av processorbelastning."

#: multiload/cpuload.c:74 multiload/cpuload.c:118 multiload/main.c:220
msgid "CPU Load"
msgstr "Processorbelastning"

#: multiload/cpuload.c:88 multiload/loadavg.c:163 multiload/memload.c:91
#: multiload/netload.c:87 multiload/swapload.c:91
msgid "Default Properties..."
msgstr "Standardegenskaper..."

#: multiload/cpuload.c:102 multiload/loadavg.c:177 multiload/memload.c:105
#: multiload/netload.c:101 multiload/swapload.c:105
msgid "Run gtop..."
msgstr "Kör gtop..."

#: multiload/loadavg.c:27
msgid "Load average over 1 minute"
msgstr "Medelbelastning över 1 minut"

#: multiload/loadavg.c:28
msgid "Load average over 5 minutes"
msgstr "Medelbelastning över 5 minuter"

#: multiload/loadavg.c:29
msgid "Load average over 15 minutes"
msgstr "Medelbelastning över 15 minuter"

#: multiload/loadavg.c:103
msgid "Load Average Applet"
msgstr "Panelprogram för medelbelastning"

#: multiload/loadavg.c:106
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"\n"
"Load Average Meter Applet."
msgstr ""
"Släppt under GNU generel public licens.\n"
"\n"
"Panelprogram för medelbelastning."

#: multiload/loadavg.c:134 multiload/loadavg.c:146 multiload/main.c:236
msgid "Load Average"
msgstr "Medelbelastning"

#: multiload/load-graph.c:35 multiload/load-graph.c:53
msgid "Load Graph"
msgstr "Belastningsgraf"

#: multiload/load-graph.c:574 multiload/load-graph.c:766
msgid "Speed:"
msgstr "Hastighet:"

#: multiload/load-graph.c:574 multiload/load-graph.c:766
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: multiload/load-graph.c:574 multiload/load-graph.c:766
msgid "Maximum:"
msgstr "Maximalt:"

#: multiload/load-graph.c:805
msgid "Use default properties"
msgstr "Använd standardinställningar"

#: multiload/main.c:28
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: multiload/main.c:28
msgid "System"
msgstr "System"

#: multiload/main.c:28
msgid "Nice"
msgstr "\"Nice\""

#: multiload/main.c:28
msgid "Idle"
msgstr "Tomgång (idle)"

#: multiload/main.c:32 multiload/main.c:40
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: multiload/main.c:32
msgid "Shared"
msgstr "Delat"

#: multiload/main.c:32
msgid "Buffers"
msgstr "Buffertar"

#: multiload/main.c:32 multiload/main.c:36 multiload/main.c:44
msgid "Free"
msgstr "Ledigt"

#: multiload/main.c:36 multiload/main.c:44
msgid "Used"
msgstr "Utnyttjat"

#: multiload/main.c:40
msgid "SLIP"
msgstr "SLIP"

#: multiload/main.c:40
msgid "PPP"
msgstr "PPP"

#: multiload/main.c:40
msgid "ETH"
msgstr "ETH"

#: multiload/main.c:224 multiload/memload.c:77 multiload/memload.c:121
msgid "Memory Load"
msgstr "Minnesbelastning"

#: multiload/main.c:228 multiload/swapload.c:77 multiload/swapload.c:121
msgid "Swap Load"
msgstr "Växlingsutrymmesbelastning"

#: multiload/main.c:232 multiload/netload.c:73
msgid "Net Load"
msgstr "Nätverksbelastning"

#: multiload/memload.c:44
msgid "Memory Load Applet"
msgstr "Panelprogram för minnesbelastning"

#: multiload/memload.c:47
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"\n"
"Memory Load Applet."
msgstr ""
"Släppt under GNU generel public licens.\n"
"\n"
"Panelprogram för minnesbelastning."

#: multiload/netload.c:42
msgid "Network Load Applet"
msgstr "Panelprogram för nätverksbelastning"

#: multiload/netload.c:45
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"\n"
"Network Load Meter Applet."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"\n"
"Panelprogram för nätverksbelastning."

#: multiload/netload.c:117
msgid "Network Load"
msgstr "Nätverksbelastning"

#: multiload/swapload.c:44
msgid "Swap Load Applet"
msgstr "Panelprogram för växlingsfilsbelastning"

#: multiload/swapload.c:47
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"\n"
"Swap Load Meter Applet."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"\n"
"Panelprogram för växlingsfilsbelastning (swapbelastning)."

#: odometer/odo.c:141
msgid "Odometer"
msgstr "Trippmätare"

#: odometer/odo.c:143
msgid "(C) 1999 The Free Software Foundation"
msgstr "© 1999 Free Software Foundation"

#: odometer/odo.c:145
msgid ""
"a GNOME applet that tracks and measures the movements of your mouse pointer "
"across the desktop."
msgstr ""
"Ett GNOME-panelprogram som håller reda på och mäter flyttningar av din "
"muspekare över skrivbordet."

#: odometer/odo.c:642
msgid "Can't create odometer applet!"
msgstr "Kan inte skapa trippmätarpanelprogram!"

#: odometer/odo.c:658
msgid "Reset"
msgstr "Nollställ"

#: odometer/properties.c:244
msgid "Odometer setting"
msgstr "Inställningar för trippmätare"

#: odometer/properties.c:255
msgid "Use Metric"
msgstr "Använd metriska enheter"

#: odometer/properties.c:261
msgid "auto_reset"
msgstr "nollställ_automatiskt"

#: odometer/properties.c:267 tickastat/mod_news.c:1251
msgid "enabled"
msgstr "aktiverad"

#: odometer/properties.c:273
msgid "Digits number"
msgstr "Antal siffror"

#: odometer/properties.c:308
msgid "Theme file :"
msgstr "Temafil:"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:64
msgid "The QuickLaunch Applet"
msgstr "Snabbstartspanelprogrammet"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:66
msgid ""
"This applet adds some pretty small icons for your launchers to your panel, "
"like the windowish QuickLaunch toolbar, avoiding that annoying huge GNOME "
"launchers."
msgstr ""
"Det här panelprogrammet lägger till små söta ikoner till dina "
"programstartare på din panel, som exempelvis den windows-lika "
"snabbstartsverktygsraden, och undviker de irriterande stora "
"GNOME-programstartarna."

#: quicklaunch/quicklaunch.c:132
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Egenskaper för programstartare"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:247
msgid ""
"drop launchers from\n"
"the menu here"
msgstr ""
"släpp programstartare från\n"
"menyn här"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:287
msgid "Launcher properties..."
msgstr "Egenskaper för programstartare..."

#: quicklaunch/quicklaunch.c:299
msgid "Delete launcher"
msgstr "Ta bort programstartare"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:406
#, c-format
msgid "File '%s' does not exist"
msgstr "Filen \"%s\" finns inte"

#: quicklaunch/quicklaunch.c:415
#, c-format
msgid "Don't know how to make a launcher out of: '%s'"
msgstr "Vet inte hur man gör en programstartare av: \"%s\""

#: quicklaunch/quicklaunch.c:483
msgid ""
"Cannot create directory:\n"
"~/.gnome/quicklaunch.\n"
"Aborting"
msgstr ""
"Kan inte skapa katalogen:\n"
"~/.gnome/quicklaunch.\n"
"Avbryter"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:48
msgid "Screen-Shooter Applet"
msgstr "Panelprogram för skärmdumpar"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:50
msgid "Copyright (C) 1999 Tom Gilbert"
msgstr "Copyright © 1999 Tom Gilbert"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:51
msgid ""
"A useful little screengrabber.\n"
"The left/top button allows you to grab either:\n"
"a window (click to select which one)\n"
"or an area (click and drag to select a rectangle.)\n"
"The right/bottom button will grab the entire desktop.\n"
"Share and Enjoy ;)"
msgstr ""
"En användbar liten skärmdumpare.\n"
"Den vänstra/översta knappen låter dig ta antingen:\n"
"ett fönster (klicka för att välja ett)\n"
"eller en yta (klicka och dra för att välja en rektangel.)\n"
"Den högra/nedersta knappen kommer att ta hela skrivbordet.\n"
"Dela med dig och njut ;)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:61
msgid "Visit the author's Website"
msgstr "Besök författarens webbsida"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:389
msgid "Screen-Shooter Settings"
msgstr "Inställningar för skärmdumpare"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:395
msgid "Capture WM decorations when grabbing a window"
msgstr "Ta med fönsterdekorationer vid fönsterdump"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:399
msgid "Give audio feedback using the keyboard bell"
msgstr "Använd ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:404
msgid "Display Spurious Options (I got carried away)"
msgstr "Visa oäkta alternativ (Jag halkade in på något)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:412
msgid "Delay (seconds) before taking shot (only for entire desktop shots)"
msgstr ""
"Fördröjning (sekunder) innan skärmdump (endast för skärmdumpar av hela "
"skrivbord)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:417
msgid "Compressed Quality (JPEG/MIFF/PNG mode) High: good quality/large file"
msgstr ""
"Kvalitet på komprimering (JPEG/MIFF/PNG läge) Hög: bra kvalitet/stora filer"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:428
msgid "Create monochrome image"
msgstr "Skapa monokrom bild"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:431
msgid "Invert colours in image"
msgstr "Invertera bilden"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:447
msgid "Directory to save images in:"
msgstr "Katalog att spara bilder i:"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:471
msgid "Image filename:"
msgstr "Bildfilnamn:"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:486
msgid "Show expanded filename"
msgstr "Visa expanderat filnamn"

#. The % sign screws over xgettext ;)
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:508
#, no-c-format
msgid ""
"Filetype is determined from filename suffix.\n"
"Default filetype (if no extension or unrecognised extension) is miff.\n"
"Recognised suffixes are:\n"
"jpg, jpeg, bmp, cgm, cmyk, dib, eps, fig, fpx, gif, ico, map, miff, pcx,\n"
"pict, pix, png, pnm, ppm, psd, rgb, rgba, rla, rle, tiff, tga, xbm, xpm,\n"
"and several obscure ones. Try your luck with something interesting!\n"
"Eg .html for a client-side image map. You'll get a .gif, .html, and a "
".shtml\n"
"\n"
"Recommendations:\n"
"Small file, pretty good quality:  jpg, 75% quality\n"
"Slightly larger file but lossless: png, as much compression as you like.\n"
"- compressing pngs takes longer at higher ratios, but is still lossless"
msgstr ""
"Filtyperna känns igen från filnamnsuffixet.\n"
"Standardfiltyp (om inget suffix eller oigenkänligt suffix) är miff.\n"
"jpg, jpeg, bmp, cgm, cmyk, dib, eps, fig, fpx, gif, ico, map, miff, pcx,\n"
"pict, pix, png, pnm, ppm, psd, rgb, rgba, rla, rle, tiff, tga, xbm, xpm,\n"
"och flera andra skumma suffix. Testa din tur med något intressant!\n"
"Tex .html för en klientsidesbildkarta. Du kommer att få en .gif-fil, "
".html-fil och en .shtml-fil\n"
"\n"
"Rekommendationer:\n"
"Liten fil, rätt så bra kvalitet:  jpg, 75 % kvalitet\n"
"Lite större fil men ickedestruktiv: png, den komprimering du vill ha.\n"
"- komprimering av png:are tar längre tid vid högre tal, men är fortfarande "
"ickedestruktiv"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:524
msgid "View screenshot after saving it"
msgstr "Visa skärmdump efter att den sparas"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:531
msgid "App to use for displaying screenshots:"
msgstr "Prog att använda för att visa skärmdumpar:"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:546
msgid "Files, Apps"
msgstr "Filer, Prog"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:554
msgid "Create thumbnail of image too"
msgstr "Skapa även minibild av bilderna"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:558
msgid "Thumbnail Size (percentage of original)"
msgstr "Storlek på minibilder (procent av originalet)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:563
msgid ""
"Thumbnail compression (JPEG/MIFF/PNG mode) High: good quality/large file"
msgstr ""
"Minibildskomprimering (JPEG/MIFF/PNG lägre) Hög: bra kvalitet/stora filer"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:573
msgid "Prefix to attach to thumbnail filename:"
msgstr "Prefix att koppla till minibildfilnamn:"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:601
msgid "Use high-quality intermediate for generating thumbnail"
msgstr "Använd arbetskopia av hög kvalitet vid skapning av minibild"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:610
msgid ""
"(This'll chug loads of CPU, but will prevent compressing the image twice if "
"a\n"
"lossy file format is used)\n"
"Don't use this if you're using a lossless compression format, or if you "
"cherish\n"
"speed and don't mind imperfection in your thumbnails."
msgstr ""
"Den här tar upp en massa processortid, men kommer att undvika dubbel "
"komprimering av bilden om ett inte förlustfritt filformat används)\n"
"Använd det inte om du använder ett förlustfritt komprimeringsformat, eller "
"om du värderar\n"
"hastiget mer än bildkvalitet i dina minibilder."

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:617
msgid "Thumbnails"
msgstr "Minibilder"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:640
msgid ""
"All post-processing, frill and spurious options will chug more CPU than a\n"
"simple screenshot, due to the creation and then conversion of an "
"intermediate\n"
"image. Intensive operations may take some time on less spiffy CPUs."
msgstr ""
"Alla efterbehandlingar, veckningar av bilder och oäkta alternativ kommer att "
"kräva mer CPU än en\n"
"vanlig skärmdump, pga skapningen och sen konverteringen av en "
"mellanliggande\n"
"bild. Intensiva operationer kan ta en stund på långsammare datorer."

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:651
msgid "Normalize image (Span full range of color values to enhance contrast)"
msgstr ""
"Normalisera bild (Sträck ut hela omfånget av färgvärden för att förbättra "
"kontrasten)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:655
msgid "Equalize image (Perform histogram equalization)"
msgstr "Jämna ut bild (Utför histogramutjämning)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:663
msgid "Enhance image (reduce noise)"
msgstr "Förbättra bild (reducera brus)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:666
msgid "Despeckle Image (reduce spots)"
msgstr "Ta bort fläckar från bilden (reducera fläckar)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:670
msgid "Sharpen Image by what factor?"
msgstr "Skärp bilden med vilken faktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:675
msgid "Rotate image clockwise by how many degrees?"
msgstr "Rotera bilden klockvis med hur många grader?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:680
msgid "Adjust gamma"
msgstr "Anpassa gamma"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:683
msgid "Gamma value"
msgstr "Gammavärde"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:690
msgid "Post Processing"
msgstr "Efterbehandling"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:698
msgid "Create frame around image"
msgstr "Skapa ram runt bilden"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:702
msgid "Frame Width (pixels)"
msgstr "Rambredd (bildpunkter)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:710
msgid "Mirror image vertically"
msgstr "Spegla bilden vertikalt"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:712
msgid "Mirror image horizontally"
msgstr "Spegla bilden horisontellt"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:715
msgid "Emboss image"
msgstr "Pryd bild med reliefer"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:727
msgid ""
"When finished, send image and thumbnail filenames to script/program below"
msgstr ""
"Skicka bild- och minibildsfilnamnen till skript/program nedan när den är klar"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:735
msgid "Script or program to launch:"
msgstr "Skript eller program att köra:"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:756
msgid ""
"Script/program will be launched after image creation with the image "
"filenames\n"
"specified on the commandline as follows:\n"
"{Script_Name} {Image_Filename} {Thumbnail_filename_if_specified}\n"
"Hint: I use a script to update my website screenshot page.\n"
"An example script should've been included in the tarball, or at my website."
msgstr ""
"Skript/program som kommer att köras efter skapning av bild med "
"bildfilnamnen\n"
"angivna på kommandoraden enligt följande:\n"
"{Skriptnamn} {Bildfilnamn} {Minibildfilnamn_om_angiven}\n"
"Tips: Jag använder ett skript för att uppdatera skärmdumparna på min "
"webbsida.\n"
"Ett exempelskript bör ha inkluderats i tarbollen, eller på min websida."

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:765
msgid "Frills"
msgstr "Vecka bild"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:774
msgid "Blur image"
msgstr "Gör bilden suddig"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:777
msgid "Blur image by what factor?"
msgstr "Gör bilden suddig med vilken faktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:781
msgid "Create Charcoal Effect"
msgstr "Skapa träkolseffekt"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:785
msgid "Charcoal by what factor?"
msgstr "Träkolseffekt med vilken faktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:789
msgid "Find Edges in Image"
msgstr "Hitta kanter i bilden"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:793
msgid "Find edges by what factor?"
msgstr "Hitta kanter med vilken faktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:797
msgid "Implode Image"
msgstr "Implodera bild"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:801
msgid "Implode by what factor?"
msgstr "Impodera med vilken faktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:806
msgid "Spurious"
msgstr "Falsk"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:814
msgid "Create Painted Effect"
msgstr "Skapa målad effekt"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:818
msgid "Paint what radius around each pixel?"
msgstr "Vilken radie ska målas runt varje bildpunkt?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:822
msgid "Solarise Image"
msgstr "Polarisera bild "

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:826
msgid "Solarize factor?"
msgstr "Polariseringsfaktor?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:830
msgid "Spread image pixels"
msgstr "Sprid ut bildpunkter"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:834
msgid "Radius to around each pixel to spread?"
msgstr "Radie runt varje bildpunkt att sprida ut?"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:838
msgid "Swirl pixels. My favorite :-)"
msgstr "Rotera bildpunkter. Min favorit :-)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:842
msgid "Radius to swirl pixels around?)"
msgstr "Radie att rotera pixlar runt?)"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:846
msgid "Spurious 2"
msgstr "Falsk 2"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:965
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:968
msgid "Grab a shot of a specific window or area"
msgstr "Ta en bild av ett specifikt fönster eller yta"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:966
#: screenshooter/screenshooter_applet.c:969
msgid "Grab a shot of your entire desktop"
msgstr "Ta en bild av hela ditt skrivbord"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1129
msgid ""
"There was a word expansion error\n"
"I think you have stuck something funny in the directory box\n"
"Screenshot aborted"
msgstr ""
"Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
"Jag tror att du har skrivit något konstigt i katalogfältet\n"
"Skärmdump avbruten"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1145
msgid ""
"There was a word expansion error\n"
"I think you have stuck something funny in the filename box\n"
"Screenshot aborted"
msgstr ""
"Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
"Jag tror att du har skrivit något konstigt i filnamnsfältet\n"
"Skärmdump avbruten"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1495
msgid ""
"There was a word expansion error\n"
"I think you have stuck something funny in the filename box"
msgstr ""
"Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
"Jag tror att du har skrivit något konstigt i filnamnsfältet"

#: screenshooter/screenshooter_applet.c:1507
#, c-format
msgid ""
"The specified filename:\n"
"%s\n"
"expands to:\n"
"%s\n"
"when passed to a shell"
msgstr ""
"Det angivna filnamnet:\n"
"%s\n"
"expanderar till:\n"
"%s\n"
"vid passeringen av ett skal"

#: slashapp/properties.c:247 slashapp/slashapp.c:83
msgid "Articles"
msgstr "Artiklar"

#: slashapp/properties.c:278
msgid "Delay between articles (10 = 1 sec):"
msgstr "Fördröjning mellan artiklar (10 = 1 sek):"

#: slashapp/properties.c:292
msgid "Use Proxy"
msgstr "Använd proxyserver"

#: slashapp/properties.c:303
msgid "Proxy Host: "
msgstr "Proxyvärd: "

#: slashapp/properties.c:320
msgid "Proxy Port: "
msgstr "Proxyvärd: "

#: slashapp/properties.c:333
msgid "(These settings do not take effect until a refresh)"
msgstr "(Dessa inställningar används inte förrän en uppdatering har skett)"

#: slashapp/properties.c:346 tickastat/properties.c:434
msgid "Scrolling"
msgstr "Rullning"

#: slashapp/properties.c:355 tickastat/properties.c:443
msgid "Smooth scroll"
msgstr "Mjuk rullning"

#: slashapp/properties.c:361 tickastat/properties.c:449
msgid "Smooth type"
msgstr "Mjuk typ"

#: slashapp/properties.c:367 tickastat/properties.c:455
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#: slashapp/properties.c:380 tickastat/properties.c:468
msgid "Delay when wrapping text:"
msgstr "Fördröjning vid radbrytning:"

#: slashapp/properties.c:398 tickastat/properties.c:486
msgid "Scroll speed between lines (Smooth scroll):"
msgstr "Rullhastighet mellan rader (mjuk rullning):"

#: slashapp/slashapp.c:94
msgid "Loading headlines..."
msgstr "Laddar rubriker..."

#: slashapp/slashapp.c:132
#, c-format
msgid "Creating user directory: %s\n"
msgstr "Skapar användarkatalog: %s\n"

#: slashapp/slashapp.c:134
#, c-format
msgid "Unable to create user directory: %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa användarkatalog: %s\n"

#: slashapp/slashapp.c:187 tickastat/main.c:188
#, c-format
msgid "%d.%d.%d"
msgstr "%d.%d.%d"

#: slashapp/slashapp.c:189
msgid "Justin Maurer <justin@helixcode.com>"
msgstr "Justin Maurer <justin@helixcode.com>"

#: slashapp/slashapp.c:191
msgid "Craig Small <csmall@eye-net.com.au>"
msgstr "Craig Small <csmall@eye-net.com.au>"

#: slashapp/slashapp.c:192
msgid "Frederic Devernay <devernay@istar.fr>"
msgstr "Frederic Devernay <devernay@istar.fr>"

#: slashapp/slashapp.c:195
msgid "SlashApp"
msgstr "SlashApp"

#: slashapp/slashapp.c:196
msgid "(C) 1998-2000"
msgstr "© 1998-2000"

#: slashapp/slashapp.c:198
msgid "A stock ticker-like applet\n"
msgstr "Ett aktiebörsliknande panelprogram\n"

#: slashapp/slashapp.c:217
msgid "SlashApp Article List"
msgstr "Slashapp-artikellista"

#: slashapp/slashapp.c:308
msgid "No articles"
msgstr "Inga artiklar"

#: slashapp/slashapp.c:363 slashapp/slashapp.c:372
msgid "Unable to parse document\n"
msgstr "Kan inte förstå dokumentet\n"

#: slashapp/slashapp.c:364 slashapp/slashapp.c:373
msgid "Can't parse XML. Net connection down?"
msgstr "Kan inte tolka XML. Är nätanslutningen nere?"

#: slashapp/slashapp.c:401
msgid "Unable to initialize request. Shouldn't happen\n"
msgstr "Kan inte förbereda begäran. Borde inte hända\n"

#: slashapp/slashapp.c:425
msgid "Unable to prepare request.\n"
msgstr "Kan inte förbereda begäran.\n"

#: slashapp/slashapp.c:429
msgid "Unable to process request.\n"
msgstr "Kan inte bearbeta begäran.\n"

#: sound-monitor/main.c:29
msgid "Sound Monitor Applet"
msgstr "Ljudmonitorpanelprogram"

#: sound-monitor/main.c:30
msgid "(C) 2000 John Ellis"
msgstr "© 2000 John Ellis"

#: sound-monitor/main.c:32
msgid ""
"Sound monitor interface to Esound\n"
"\n"
"Released under the GNU general public license."
msgstr ""
"Ljudmonitorgränssnitt till Esound\n"
"\n"
"Släppt under GNU General public license."

#: sound-monitor/main.c:77
msgid "Place Esound in standby"
msgstr "Sätt Esound i vänteläge"

#: sound-monitor/main.c:81
msgid "Resume Esound"
msgstr "Återaktivera Esound"

#: sound-monitor/main.c:85 sound-monitor/main.c:262
msgid "Start Esound"
msgstr "Starta Esound"

#: sound-monitor/main.c:255
msgid "Manager..."
msgstr "Hanterare..."

#: sound-monitor/manager.c:1275 sound-monitor/manager.c:1363
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: sound-monitor/manager.c:1291 sound-monitor/manager.c:1379
msgid "Balance"
msgstr "Balans"

#: sound-monitor/properties.c:135
msgid ""
"You have enabled the \"Monitor sound input\" option.\n"
"\n"
"If your sound card is not fully 100% FULL DUPLEX (can do input and output "
"simultaneously),\n"
"then this may touch bugs in sound drivers/esound that may hang the system.\n"
"\n"
"You have been warned!"
msgstr ""
"Du har aktiverat alternativet \"Monitorljudinspelning\".\n"
"\n"
"Om ditt ljudkort inte är 100% FULL DUPLEX (kan göra inmatning och utmatning "
"samtidigt),\n"
"så kan detta röra buggar i ljuddrivrutiner/esound som kan hänga systemet.\n"
"\n"
"Du har blivit varnad!"

#: sound-monitor/properties.c:339
msgid "Peak indicator"
msgstr "Toppindikator"

#: sound-monitor/properties.c:348
msgid "off"
msgstr "av"

#: sound-monitor/properties.c:355
msgid "active"
msgstr "aktive"

#: sound-monitor/properties.c:362
msgid "smooth"
msgstr "mjuk"

#: sound-monitor/properties.c:369
msgid "Peak indicator falloff speed"
msgstr "Fallhastighet för toppindikator "

#: sound-monitor/properties.c:386
msgid "Scope (scale 1:X, where X = ? )"
msgstr "Scope (skala 1:X, där X = ? )"

#: sound-monitor/properties.c:403
msgid "Connect points in scope"
msgstr "Anslut punkter inom räckvidd"

#: sound-monitor/properties.c:409
msgid "Screen refresh (frames per second)"
msgstr "Skärmuppdatering (bilder per sekund)"

#: sound-monitor/properties.c:490
msgid "ESD host to monitor:"
msgstr "ESD-värd att övervaka:"

#: sound-monitor/properties.c:504
msgid "Monitor sound input (only use if sound card is FULL DUPLEX)"
msgstr "Övervaka ljudingång (använd bara om ljudkortet är FULL DUPLEX)"

#: tickastat/main.c:46
msgid "Tick-a-Stat event log"
msgstr "Tick-a-Stat händelselogg"

#: tickastat/main.c:129
msgid "%Y%m%d-%H-%M-%S"
msgstr "%Y%m%d-%H-%M-%S"

#: tickastat/main.c:131
msgid "%m-%d-%Y %H:%M:%S"
msgstr "%Y-%m-%d %H.%M.%S"

#: tickastat/main.c:194
msgid "Tick-a-Stat"
msgstr "Tick-a-Stat"

#: tickastat/main.c:195
msgid "(C) 1999 John Ellis"
msgstr "© 1999 John Ellis"

#: tickastat/main.c:197
msgid "A ticker to display various information and statistics.\n"
msgstr "En tickare som visar information och statistik.\n"

#: tickastat/main.c:289
#, c-format
msgid "unable to create user directory: %s\n"
msgstr "kunde inte skapa användarkatalog: %s\n"

#: tickastat/main.c:329
msgid "The unique information and status ticker."
msgstr "En unik informations- och statustickare."

#: tickastat/main.c:340
msgid "Event log..."
msgstr "Händelselogg..."

#: tickastat/mod_coredump.c:91
msgid "Core dump information (Tick-a-Stat)"
msgstr "Core dump-information (Tick-a-Stat)"

#: tickastat/mod_coredump.c:240
msgid "Core dump module (Tick-A-Stat)"
msgstr "Core dump-modul (Tick-A-Stat)"

#: tickastat/mod_coredump.c:241
msgid ""
"The core dump module is\n"
"processing a core file..."
msgstr ""
"Core-dump-modulen håller på att\n"
"bearbeta en corefil..."

#: tickastat/mod_coredump.c:469
msgid "Core Dump Module"
msgstr "Core dump-modul"

#: tickastat/mod_coredump.c:476 tickastat/mod_loadavg.c:518
#: tickastat/mod_news.c:1215 tickastat/mod_tail.c:419 tickastat/mod_test.c:133
msgid "Enable this module"
msgstr "Aktivera denna modul"

#: tickastat/mod_coredump.c:482
msgid "Show backtrace dialog on new core files"
msgstr "Visa tillbakaspårningsdialogen vid nya core-filer"

#: tickastat/mod_coredump.c:492
msgid "Path to monitor:"
msgstr "Sökväg till monitor:"

#: tickastat/mod_coredump.c:621
msgid "Core dump catcher"
msgstr "Coredump-uppfångare"

#: tickastat/mod_coredump.c:622
msgid ""
"This module monitors a path for core dumps, if one is\n"
" found it is time stamped and a backtrace logged (using gdb)."
msgstr ""
"Den här modulen visar en sökväg till core-dumpar, om någon\n"
" hittas är den tidsstämplad och en bakåtspårning loggas (med hjälp av gdb)."

#: tickastat/mod_loadavg.c:108
msgid "Load Average information (Tick-a-Stat)"
msgstr "Medelbelastningsinformation (Tick-a-Stat)"

#: tickastat/mod_loadavg.c:325
msgid "The Load average is very high."
msgstr "Medelbelastningen är mycket hög."

#: tickastat/mod_loadavg.c:326
msgid "Load average is at a critical point, help me!"
msgstr "Medelbelastningen är vid en kritisk punkt, hjälp mig!"

#: tickastat/mod_loadavg.c:511
msgid "Load Average Module"
msgstr "Medelbelastningsmodul"

#: tickastat/mod_loadavg.c:528
msgid "Check every:"
msgstr "Kontrollera var:"

#: tickastat/mod_loadavg.c:540
msgid "Seconds"
msgstr "sekund"

#. Warning dialog
#: tickastat/mod_loadavg.c:546
msgid "Warning options"
msgstr "Varningsalternativ"

#: tickastat/mod_loadavg.c:555 tickastat/mod_loadavg.c:600
msgid "Show pop-up dialog for this event"
msgstr "Visa popup-dialog för den här händelsen"

#: tickastat/mod_loadavg.c:565 tickastat/mod_loadavg.c:610
msgid "Load average threshhold:"
msgstr "Tröskel för låg laddning:"

#: tickastat/mod_loadavg.c:577 tickastat/mod_loadavg.c:622
msgid "Text to display:"
msgstr "Text att visa:"

#. Danger dialog
#: tickastat/mod_loadavg.c:591
msgid "Alert options"
msgstr "Varningsalternativ"

#: tickastat/mod_loadavg.c:780
msgid "Load average monitor"
msgstr "Medelbelastningsövervakare"

#: tickastat/mod_loadavg.c:781
msgid ""
"This module monitors the system load average,\n"
" and displays warning when it rises above certain points."
msgstr ""
"Den här modulen visar medelbelastningen av systemet,\n"
" och visar varningar när den höjs över vissa gränser."

#: tickastat/mod_news.c:548
msgid "script \""
msgstr "skript \""

#: tickastat/mod_news.c:549
msgid "Tick-a-Stat script encountered an error:\n"
msgstr "Tick-a-Stat-skriptet stötte på ett fel:\n"

#: tickastat/mod_news.c:1203
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: tickastat/mod_news.c:1203
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: tickastat/mod_news.c:1203
msgid "Line delay"
msgstr "Linjefördöjning"

#: tickastat/mod_news.c:1203
msgid "Update interval"
msgstr "Uppdateringsintervall"

#: tickastat/mod_news.c:1204
msgid "D"
msgstr "D"

#: tickastat/mod_news.c:1204
msgid "T"
msgstr "T"

#: tickastat/mod_news.c:1204
msgid "I"
msgstr "I"

#: tickastat/mod_news.c:1204
msgid "B"
msgstr "B"

#: tickastat/mod_news.c:1208
msgid "News and Information Module"
msgstr "Nyheter- och informationsmodul"

#: tickastat/mod_news.c:1262
msgid "Line (s):"
msgstr "Rader:"

#: tickastat/mod_news.c:1276
msgid "Update (m):"
msgstr "Updatera (m):"

#: tickastat/mod_news.c:1294
msgid "body"
msgstr "kropp"

#: tickastat/mod_news.c:1299
msgid "image"
msgstr "bild"

#: tickastat/mod_news.c:1304
msgid "topic"
msgstr "rubrik"

#: tickastat/mod_news.c:1309
msgid "date"
msgstr "datum"

#: tickastat/mod_news.c:1314
msgid "Show:"
msgstr "Visa:"

#: tickastat/mod_news.c:1497
msgid "News and information ticker"
msgstr "Nyheter- och informationstickare"

#: tickastat/mod_news.c:1498
msgid "This module can display news and other information."
msgstr "Den här modulen kan visa nyheter och annan information."

#: tickastat/mod_tail.c:77
msgid "File tail view file (Tick-a-Stat)"
msgstr "Visa slutet av filen (Tick-a-Stat)"

#: tickastat/mod_tail.c:87
msgid "no file specified"
msgstr "ingen fil specifierad"

#: tickastat/mod_tail.c:134
msgid "File tail information (Tick-a-Stat)"
msgstr "Filslutsinformation (Tick-a-Stat)"

#: tickastat/mod_tail.c:143
msgid "File tail for "
msgstr "Filslut för "

#: tickastat/mod_tail.c:412
msgid "File Tail Module"
msgstr "Filslutsmodul"

#: tickastat/mod_tail.c:429
msgid "Path to tail:"
msgstr "Sökväg till slut:"

#: tickastat/mod_tail.c:434
msgid "Choose a file to tail"
msgstr "Välj en fil att visa slutet på"

#: tickastat/mod_tail.c:443
msgid "Show pop up dialog for new lines."
msgstr "Visa popup dialog för nya linjer."

#: tickastat/mod_tail.c:561
msgid "File tailer"
msgstr "Filslut"

#: tickastat/mod_tail.c:562
msgid ""
"This module monitors a file for appended text,\n"
" and prints it. Useful for log files."
msgstr ""
"Den här modulen visar en fil där text läggs till,\n"
" och skriver ut det. Användbart för logfiler."

#: tickastat/mod_test.c:126 tickastat/mod_test.c:218
msgid "Test Module"
msgstr "Test Modul"

#: tickastat/mod_test.c:219
msgid "This is the test module's description line."
msgstr "Det här är testmodulens beskrivningslinje."

#. left pane will be filled in select cb
#: tickastat/properties.c:381
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"

#: tickastat/properties.c:390
msgid "Event Log"
msgstr "Händelselog"

#: tickastat/properties.c:399
msgid "Enable logging of events"
msgstr "Aktivera loggning av händelser"

#: tickastat/properties.c:409
msgid "Log path:"
msgstr "Loggsökväg"

#: tickastat/properties.c:414
msgid "Choose a log file"
msgstr "Välj en loggfil"

#: tickastat/properties.c:513
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: tickastat/properties.c:528
msgid "Use all room on panel"
msgstr "Använd allt utrymme på panelen"

#: tickastat/properties.c:541
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: tickastat/properties.c:556
msgid "Use panel size hint"
msgstr "Använd panelens storlekstips"

#: webcontrol/webcontrol.c:63
msgid "The Web Browser Controller"
msgstr "Webbläsarkontroll"

#: webcontrol/webcontrol.c:67
msgid ""
"This applet currently sends getURL commands to netscape throught the -remote "
"interface. Hopefully later more webrowsers will be supported."
msgstr ""
"Detta panelprogram skickar getURL-kommandon till netscape via "
"-remote-gränssnittet. Förhoppningsvis kommer senare webbläsare att stödjas."

#. create the widget we are going to put on the applet
#: webcontrol/webcontrol.c:133
msgid "Url:"
msgstr "Url:"

#: webcontrol/webcontrol.c:136
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: webcontrol/webcontrol.c:152
msgid "Launch new window"
msgstr "Öppna nytt fönster"

#: webcontrol/webcontrol.c:239
msgid "WebControl Properties"
msgstr "Egenskaper för webbkontroll"

#: webcontrol/webcontrol.c:244
msgid "Display URL label"
msgstr "Visa URL-etikett"

#: webcontrol/webcontrol.c:253
msgid "Display \"launch new window\" option"
msgstr "Visa \"öppna nytt fönster\"-valet"

#: webcontrol/webcontrol.c:266
msgid "Look"
msgstr "Titta"

#: whereami/whereami.c:47
msgid "Where Am I?"
msgstr "Var är jag?"

#: whereami/whereami.c:48
msgid "Copyright 1999 John Kodis"
msgstr "Copyright 1999 John Kodis"

#: whereami/whereami.c:49
msgid ""
"A cursor position reporting applet.\n"
"= Clicking mouse button 1 grabs the cursor.\n"
"= Dragging with mouse button 1 held down shows the size of the region."
msgstr ""
"En applet som rapporterar muspekarpositionen.\n"
"= Klicka musknapp 1 för att låsa pekaren.\n"
"= Dra med musknapp 1 nertryckt för att visa storleken på ett område."

#: whereami/whereami.c:210
msgid "whereami_applet"
msgstr "whereami_applet"

#~ msgid "Show topic images"
#~ msgstr "Visa ämnesbilder"

#~ msgid "Show department"
#~ msgstr "Visa avdelning"

#~ msgid "Show extra information (Time, Author, Comments)"
#~ msgstr "Visa extra information (tid, författare, kommentarer)"

#~ msgid "Open new window"
#~ msgstr "Öppna nytt fönster"

#~ msgid "I'm sorry, Dave, I can't let you do that."
#~ msgstr "Förlåt, Dave, jag kan inte låta dig göra det."

#~ msgid "Dave, what are you doing?"
#~ msgstr "Dave, vad gör du?"

#~ msgid "I can feel my mind going, Dave...I can feel it."
#~ msgstr "Jag kan känna mitt medvetande gå, Dave...Jag kan känna det."

#~ msgid "Daisy, daisy..."
#~ msgstr "Daisy, daisy..."

#~ msgid "(with minor help from George Lebl and his amazing fish applet)"
#~ msgstr "(med lite hjälp från George och hans förundransvärda fiskapplet)"

#~ msgid "The GNOME HAL"
#~ msgstr "GNOME-HAL"

#~ msgid ""
#~ "I am a HAL 9000 computer, Production Number 3. I became operational at the "
#~ "Hal Plant in Urbana, Illinois, on January 12, 1997."
#~ msgstr ""
#~ "Jag är datorn HAL 9000, Produktionsnummer 3. Jag blev operativ vid Hal "
#~ "Plant i Urbana, Illinois, den 12 January, 1997."

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "Bläddra"

#~ msgid "Flag One"
#~ msgstr "Flagga nr ett"

#~ msgid "Flag Two"
#~ msgstr "Flagga nr två"

#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Program"

#~ msgid "Xkb"
#~ msgstr "Xkb"

#~ msgid "Xmodmap"
#~ msgstr "Xmodmap"

#~ msgid "Menu"
#~ msgstr "Meny"

#~ msgid "gkb.xpm"
#~ msgstr "gkb.xpm"

#~ msgid "Run gtcd..."
#~ msgstr "Kör gtcd..."

#~ msgid "Textcolor"
#~ msgstr "Textfärg"

#~ msgid "Applet Size"
#~ msgstr "Storlek på applet"

#~ msgid "Update Frequency"
#~ msgstr "Uppdateringsfrekvens"

#~ msgid "Drive Mount Settings"
#~ msgstr "Inställningar för Enhetsmontering"

#~ msgid "GKB settings"
#~ msgstr "Inställningar för GKB"

#~ msgid "Applet Height"
#~ msgstr "Applethöjd"

#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Bredd"

#~ msgid "Loading plugin %s..."
#~ msgstr "Laddar insticksprogram %s..."

#~ msgid "Select a plugin"
#~ msgstr "Välj ett insticksprogram"

#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Insticksprogram"

#~ msgid "About Plugin..."
#~ msgstr "Om Insticksprogram..."

#~ msgid "Plugins..."
#~ msgstr "Insticksprogram..."

#~ msgid ""
#~ "Error querying battery charge. Make sure that your kernel was built with "
#~ "APM support."
#~ msgstr ""
#~ "Fel uppstod vid förfrågan om batteriladdning. Kontrollera att din kernel "
#~ "har stöd för APM."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.