Re: Instant messaging

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-11-08 22:45:05

Jan D.:

> Nu när ni påpekar detta kan jag faktiskt inte säkert säga vad som avsågs
> när jag hörde det.  Det var i ett sammanhang typ:
> "Varför använder vi inte snabbmeddelanden?"

Det jag avsåg var själva konceptet "instant messaging".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.