Re: dia

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-10-23 14:07:06

2000-10-23T10:17:20-0100, Richard Hult ->
> > > msgid "Hollow Diamond" msgstr "Ihålig diamant"
> > > 
> > > msgid "Filled Diamond" msgstr "Fylld diamant"
> > 
> > På engelska säger man ofta "diamond" när vi på svenska helt enkelt
> > säger "ruta".  Jämför kortfärgen "ruter" som heter "diamonds".
> 
> "ruter" är bättre än ruta i så fall tycker jag. En ruta låter mer som
> en rektangel med en av sidorna neråt. En rutersymbol däremot är en
> rutersymbol osv.

Hmmm, heter det inte romb, den där rutersymbolen? Jag vet att en romb
egentligen är mer generell.

Bara min åsikt :)

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.