Re: Punktlig tid

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-10 22:40:00

Tomas Ogren writes:
> Är det dem man får tacka för att alla följande ses ekvivalenta:
> X  x  .X  .x
> 
> Och sorteras givetvis huller om buller. Och helt plötsligt så var
> flaggan -a till ls oanvändbar (och sorteringen i allmänhet).

Vad menar du med "huller om buller"?  Hur skulle du vilja ha dem
sorterade, och hur får du dem sorterade?

> Med LC_COLLATE=C så sorteras
> det vettigt.

Med den inställningen borde "a" sorteras efter "X", vilket definitivt
inte är så man sortera på svenska.

Om man tycker det är vettigt eller inte är däremot naturligtvis en
smaksak.  Det är ingen som tvingar dig att sortera enligt svenska
regler.  Men om du satt LANG till sv_SE och inte satt LC_COLLATE har
du faktiskt bett om att få orden i (svensk) bokstavsordning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.