Re: helix-setup-tools

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-05 09:28:19

Jonas Rydberg:

> kanske "Namnupplösnings..."? Finns det någon standard här?

Namnupplösning är en Microsoft-irröversättning, nästan i klass med
enhetsbetäckningen från MS-DOS 6. Namnuppslagning är den korrekta svenska
termen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.