Re: e-brev

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-29 11:39:53

Christian Rose:

> För det första: Man kan använda e-brev, precis som man använder "brev".
> Både "jag har fått e-post idag" och "jag skickade det här e-brevet igår"
> är alltså korrekt.

Oftast kan man dock slopa e:et. Jag skriver sällan något annat än "skicka
brev" om e-post, eftersom det så gott som alltid är underförstått att det är
elektronisk post det gäller (och dessutom så står elektronisk post för minst
95% av all post jag sänder, så skall jag differentiera så säger jag väl
oftare papperspost)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.