Re: Lynx

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-27 22:13:53

Göran Uddeborg:

> ftp://ftp.unex.es/pub/gnu-i18n/po/trans/sv/

Hittade ingen lynx-fil där (och den svenska localefil som kommer med de
binärpaket jag installerat av lynx är tomma), så jag började på nytt.
Har översatt ungefär en femtedel idag.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.