Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-14 21:14:05

>  > Egentligen tror jag nog att även om meddelandet såg ut så här:
>  > 
>  >   --aödsfkj      Visa endast vad som behöver göras
>  > 
>  > så är det ändå väldigt liten risk att man faktiskt missförstår det.
> 
> Då provocerar jag lite med följande feltolkning:
> 
> "Visa endast vad som behöver göras, men visa ingenting annat"
> 
> :)

Jag sade bara att risken är väldigt liten att man missförstår.  Jag
sade inte att det inte gick att missförstå om man verkligen vill!

:-)

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.