Re: lilypond

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-03-21 22:31:34

Tue Mar 21 2000, Göran Uddeborg ->
> Jag tar och noterar dig direkt för lilypond.  Men om det skall vara
> någon mening måste du som Daniel säger skicka in en disclaimer.  (Ett
> ord som jag ännu inte sett någon bra översättning på, apropå
> ingenting.)

Jaja, jag skall skriva på disclaimern. 

> Vad är lilypond för program, förresten?

Program för att typsätta musik. Blir ganska tjusigt faktiskt.
Tur man kan en del musiktermer :)

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		  Skingra er! Det finns ingenting att förstå!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.