Re: New PO file matrix

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2000-03-18 15:07:13

Sat Mar 18 2000, François Pinard ->
>          ja ko lv nl no pl pt ru sk sl sv zh
>         .-------------------------------------.
> a2ps      |     []     []  []    | 4
> bash      |     []             | 4
> bison      |     []     []       | 5
> clisp      |                   | 4
> cpio      |  []  []  []  []       | 7
> diffutils    |        []  []    []  | 7
> enscript    |     []     []  []    | 7
> fileutils    | [] []  [] [] [] [] [] [] [] [] [] | 18
> findutils    |  []  []  []  []    []  | 11
> flex      |  []        []    []  | 5
> gcal      |     []  []  []    []  | 6
> gettext     | [] []  [] [] [] [] []  [] []  | 18
> gnupg      | []    []          []  | 4
> grep      | [] []  [] [] []  []  [] []  | 18
> hello      | [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []  | 19
> id-utils    |     []  []          | 4
> indent     |  []     []  [] []  []  | 9
> libc      |  []  [] [] []    []  []  | 13
> lilypond    |                   | 0
> lynx      |     []     []  []    | 5
> m4       | []    []  []  []    []  | 9
> make      |  []  []  []  []       | 7
> music      |        []          | 3
> parted     | []    []     []       | 4
> ptx       |     [] [] [] [] []    []  | 11
> recode     |     []  [] []    [] []  | 12
> sed       | []    []     [] []  []  | 12
> sh-utils    | []    [] [] [] [] [] [] [] [] [] | 17
> sharutils    | []    []     []    []  | 10
> soundtracker  |                   | 0
> tar       | [] []  [] [] [] [] []  [] []  | 15
> texinfo     | []    []     []       | 7
> textutils    | [] []  [] [] []  [] [] [] [] [] | 16
> wdiff      |     [] [] []  [] []  []  | 11
> wget      | []    [] []    [] [] [] []  | 13
>         `-------------------------------------'
>  26 teams    ja ko lv nl no pl pt ru sk sl sv zh
>  35 domains   14 12 1 28 12 20 7 26 9 12 21 3 315

Vi borde åtminstone se till att bash och make är översatta.
Vilka har hand om dem? Alternativt: vem delar ut uppdrag?

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
  Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
		 Skingra er! Det finns ingenting att förstå!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.