översättning av xfce4 - xfce-mcs-plugins

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-08-21 23:08:49

Nu hittade jag fram till ytterligare några översättningar jag aldrig
granskade när de kom.

Johan Hammar writes:
> #: plugins/keyboard_plugin/keyboard_plugin.c:515
> msgid "Delay :"
> msgstr "Fördröjning :"
> 
> #: plugins/keyboard_plugin/keyboard_plugin.c:521
> #: plugins/keyboard_plugin/keyboard_plugin.c:559
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:414
> msgid "Speed :"
> msgstr "Hastighet :"

> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:323
> msgid "Acceleration :"
> msgstr "Acceleration :"
> 
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:348
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:400
> msgid "Threshold :"
> msgstr "Tröskelvärde :"

Det skall inte vara blanksteg före kolon.

> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:354
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:381
> msgid "Low"
> msgstr "Låg"
> 
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:367
> #: plugins/mouse_plugin/mouse_plugin.c:394
> msgid "High"
> msgstr "Hög"

Av sammanhanget kan man misstänka att dessa avser tröskelvärdet, och
då skall det vara "Lågt" respektive "Högt".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.