översättning av xfce4 - xfprint

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-21 23:56:45

> #: xfprint/pprint_page.c:101
> msgid "Highlight level:"
> msgstr "Färgningsnivå"
> 
> #: xfprint/pprint_page.c:118
> msgid "Strip level:"
> msgstr "Strip-nivå"


Du missade kolonet

> #: xfprint/print.c:163
> msgid "Unable to print to file"
> msgstr "Kunde inte skriva ut fil"

... ut TILL fil.

> #. the "Capabilities"-frame
> #: xfprint-manager/propertiesdlg.c:125
> msgid "Capabilities"
> msgstr "Kapabilitet"

Inte "egenskaper" eller något sådant mer normalt ord?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.