Re: översättning av xfce4 - xfce4-session

Författare: Jens Arvidsson (jens2_at_sverige.nu)
Datum: 2003-11-11 12:44:12

Johan Hammar <johan.hammar@swipnet.se> writes:
> #: xfce4-session/manager.c:824
> #, c-format
> msgid ""
> "The client \"%s\" closed the connection\n"
> "to the session manager. The following reason\n"
> "was given:\n"
> "\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Klienten \"%s\" stängde anslutningen\n"
> "till sessionshanteraren. Den följande anledningen\n"
> "gavs:\n"
> "\n"
> "%s"

Kanske "Följande anledning angavs"? (Tycker inte din formulering är
felaktig, men känns lite tungfotad.)


> #: xfce4-session/session-control.c:74
> msgid "Save completed"
> msgstr "Sparning färdig"

Ugh! Kanske "Sparandet färdigt"?


> #: xfce4-shutdown/main.c:209
> #, c-format
> msgid ""
> "Got no way to shutdown the system. You should ask\n"
> "your system administrator to either add your account\n"
> "name to %s or to install sudo(8) and grant\n"
> "you the right execute reboot and halt commands.\n"
> msgstr ""
> "Det finns inget sätt att stänga av systemet. Be din\n"
> "systemadministratör att antingen lägga till ditt användarnamn\n"
> "i %s eller att installera sudo(8) och ge\n"
> "dig rättigheter att köra reboot- och haltkommandot.\n"

Kommandona.


Jens


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.