översättning av xfce4 - xfwm4

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-10 12:56:31

Johan Hammar writes:
> #: mcs-plugin/margins_plugin.c:281
> msgid "Left :"
> msgstr "Vänster :"
> 
> #: mcs-plugin/margins_plugin.c:301
> msgid "Right :"
> msgstr "Höger :"
> 
> #: mcs-plugin/margins_plugin.c:321
> msgid "Top :"
> msgstr "Överkant :"
> 
> #: mcs-plugin/margins_plugin.c:341
> msgid "Bottom :"
> msgstr "Nederkant :"

> #. XXX
> #: mcs-plugin/xfwm4_plugin.c:1344
> msgid "Text alignment inside title bar :"
> msgstr "Textjustering i titelrad :"

> #: mcs-plugin/xfwm4_plugin.c:1561
> msgid "Distance :"
> msgstr "Avstånd :"

> #: mcs-plugin/xfwm4_plugin.c:1630
> msgid "Edge Resistance :"
> msgstr "Kantmotstånd :"

> #: mcs-plugin/xfwm4_plugin.c:1701
> msgid "Action to perform when double clicking on title bar :"
> msgstr "Åtgärd att utföra när titelraden dubbelklickas :"

Det skall inte vara mellanrum efter kolon på svenska. Jag tror
egentligen inte att det skall vara det på engelska heller, men jag har
sett att det används där ibland.

> #: mcs-plugin/xfwm4_plugin.c:1464
> msgid "Delay before raising focused window :"
> msgstr "Dröj innan höjning av fokuserat fönster"

Här har du missat kolonet helt.

> #: src/client.c:496
> #, c-format
> msgid "%s: Unmanaged net_wm_state (window 0x%lx)"
> msgstr "%S: Ohanterat net_wm_state (fönster 0x%lx)"

Det skall inte vara stort "s" i "%s". Kör "msgfmt -c" när du är
färdig för att kolla sådant:

  uebn> msgfmt -c xfwm4.po -o /dev/null
  xfwm4.po:273: formateringsdirektivet i "msgid" och "msgstr" för argument 1 är inte likadana
  xfwm4.po:404: formateringsdirektivet i "msgid" och "msgstr" för argument 2 är inte likadana
  msgfmt: 2 allvarliga fel hittades

> #: src/settings.c:1106
> #, c-format
> msgid "%s: Workspace count not set, using rc value: %i"
> msgstr "%s: Antal arbetsytor ej satt, använder rc-värde: %si"

Det här är den andra missen som min "msgfmt -c" ovan hittade.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.