Re: Uppdatering av enscript

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-04 11:03:25

Christian Rose writes:
> mån 2003-11-03 klockan 14.59 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: src/main.c:2585
> > >  msgid ""
> > >  " --download-font=NAME    download font NAME\n"
> > > N " --download-font=NAMN    hämta hem typsnittet NAMN\n"
> > 
> > Här handlar det om att ladda ner ett typsnitt i skrivaren, så "hämta
> > hem" känns inte bra. Jag skulle nog använda "ladda ned" men någon
> > kanske tycker det är svengelska.
> 
> "Hämta" är den översättning som svenska datatermgruppen rekommenderar,
> och jag tycker att den passar även här.

Men hur resonerar du då?

Normalt betyder "download" att man hämtar något från en server (där
uppe?) till sin egen maskin. Och då kan jag hålla med om att "hämta"
är bra. Men här handlar det om att SKICKA ett typsnitt FRÅN sin egen
maskin (ner?) till skrivaren. Och då verkar "hämta" direkt
vilseledande. "Skicka" hade varit bättre, eller "skicka med", om inte
"ladda ned" accepteras.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.