Re: Uppdatering av enscript

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-03 14:59:05

Jag försöker städa bland lite gamla brev, och hittade en översättning
av enscript som jag glömt att granska. Den kom strax före jul i fjol.
Bättre sent än aldrig! :-)

>  #: src/main.c:1106
> N msgid "or set the environment variable `ENSCRIPT_LIBRARY' to point to your"
> N msgstr "eller sätt miljövariabeln \"ENSCRIPT_LIBRARY\" att peka till din"
> N 
>  #: src/main.c:1108
> N msgid "library directory."
> N msgstr "bibliotekskatalog."
> N 

Har du felrapport att de delat upp det här i två meddelanden?

>  #: src/main.c:2530
> N msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
> N msgstr " -E, --highlight[=SPRÅK]  Syntaxmarkera källkod\n"

Det finns väl ingen anledning att ha versalt "s" här?

>  #: src/main.c:2585
>  msgid ""
>  " --download-font=NAME    download font NAME\n"
> N " --download-font=NAMN    hämta hem typsnittet NAMN\n"

Här handlar det om att ladda ner ett typsnitt i skrivaren, så "hämta
hem" känns inte bra. Jag skulle nog använda "ladda ned" men någon
kanske tycker det är svengelska.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.